Vissza a főoldalra  
Online
2020. jan. 17. péntek Antal, Antónia

   Vitalitas Online
     Életed az ételed
     Egészségpolitika
     Mentálhigiéné
     Orvostudomány
     Természetgyógyászat
     Család, életmód
     Praxisprivatizáció
     Kórházprivatizáció
     Környezetvédelem
     Egészséges élet
     Biztosítás
     Társadalom
     Társadalompolitika
     Alapellátás
     Szakellátás
     Fekvőbeteg ellátás
     Rehabilitáció ...
     Betegség gyógyítás
     Civilszervezetek
     Népegészségügyi ...

 

  A SZEF az eü-ről: Vegyék komolyan az észrevételeket! 2007. 04. 06.


A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) — a kormányfőnek és az egészségügyi, valamint a munkaügyi tárca vezetőjének is megküldött — nyilatkozatban foglalt állást az egészségügy átalakításának aktuális kérdéseiről.

A SZEF a nyilatkozatban értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy a versenyképesség, a nyugdíjrendszer és az oktatás stratégiájáról meghirdetett kerekasztal tárgyalások sorából kimaradt az egészségpolitika. Ezért a SZEF kezdeményezi, hogy az egészségpolitika is kapjon önálló fórumot a kerekasztalok sorában.

A SZEF felhívja a kormányt és az egészségügy irányítóit, hogy haladéktalanul vegyék komolyan az eddig bejelentett változtatásokkal kapcsolatos kritikai észrevételeket, ismerjék el a hibás lépéseket, tegyenek korrekciós intézkedéseket, és a döntési folyamatba vonják be a szakmai és az érdekképviseleti szervezeteket.

A nyilatkozatban a SZEF határozottan kiáll a szolidaritás elvét és gyakorlatát érvényesítő, modern feltételrendszerrel és struktúrával rendelkező, valódi biztosítóként működő, a befizetés és a felhasználás tekintetében szigorú társadalmi ellenőrzés alatt álló egységes társadalombiztosítás fenntartása mellett. A magánbiztosítóknak a kiegészítő, az általános biztosítási körben nem finanszírozható szolgáltatásokban lehet fontos szerepük.

Arra is felhívja az egészségügyi, valamint a munkaügyi kormányzat és az intézményfenntartó önkormányzatok figyelmét a SZEF, hogy az érintett szakszervezetekkel együttműködve, és velük egyetértésben haladéktalanul dolgozzanak ki tervet az intézkedések nyomán felszabaduló munkaerő mihamarabbi elhelyezkedésének segítésére. Az alábbiakban ismertetjük a kormányfőhöz és a kormányzati szervekhez ma eljuttatott nyilatkozat teljes szövegét.

A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának nyilatkozata az egészségügy átalakításáról

A kormány nemzeti kerekasztalokat hozott létre a versenyképesség, a nyugdíjrendszer, az oktatás stratégiájának kidolgozására. Ebből a sorból érthetetlenül kimaradt az egészségpolitika. A SZEF kezdeményezi, hogy az egészségpolitika is kapjon önálló fórumot a kerekasztalok sorában.

Az egészségpolitika lehet a megalapozója a gyógyító intézményrendszer átalakításán túlterjedő egészségügyi reformnak, amely esélyt adhat a lakosság rossz egészségi állapotának a javítására

Az egészségügyi kormányzat szerint minden a betegek érdekében történik. A napi gyakorlat azonban nem ezt támasztja alá. A hónapok óta zajló folyamatok és intézkedések meghatározó indítéka valójában az államháztartási egyensúly helyreállítása. Ezért, — legalább is a kezdeti szakaszban — a beruházások szükséges növelése helyett intézményi elvonások történnek, miközben a lakosságra újabb terheket hárítanak. A pénzügyi egyensúly helyreállítási kényszerével próbálják legitimálni az elfogadhatatlanul gyors tempót, a kapkodást. Sok esetben hiányzik a szakmai megalapozás, a várható hatások felelős elemzése, az érdemi és toleráns párbeszéd a szakmai és munkavállalói érdekképviseletekkel. Ez számtalan hiba, szakmai és társadalmi értetlenség, jogos kritika előidézője.

Az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás fejlesztéséhez szükséges lépések, amelyek megalapozhatnák a kórházi struktúra átalakítását, mindmáig hiányoznak. Az átalakítás számos további fontos eleme sem ismert. A bontás folyik, az építkezés, a mit-miért, a hogyan tervei javarészt még homályban vannak. Hiányzik a meggyőző jövőkép arról, hogy a sok ellentmondással és feszültséggel járó folyamat már a ma élő nemzedék számára is jobb feltételeket, színvonalasabb egészségügyi szolgáltatást eredményez.

Az egészségügyi dolgozók körében nagyfokú a működésbeli, a szakmai, az egzisztenciális bizonytalanság és a félelem, a lakosság körében pedig az elégedetlenség, a helyi ellenállás.

Az belátható volt, az átalakítás érdeksérelmekkel jár, és különböző kritikai megnyilvánulásokat gerjeszt. A mai történések azonban túllépik a feltételezett ellenállás méreteit. Ez fontos figyelmeztetés a döntéshozók számára.

A SZEF felhívja a kormányt, az egészségügy irányítóit: haladéktalanul vegyék komolyan a kritikai észrevételeket, ismerjék el a hibás lépéseket, tegyenek korrekciós intézkedéseket, s a döntési folyamatba vonják be a szakmai és az érdekképviseleti szervezeteket.

A napirenden lévő kérdések fontos eleme a társadalombiztosítási intézményrendszer jövője, az egy vagy több biztosító körüli vita. Magyarországon — miként Európa országaiban — a társadalombiztosításban jelentős hagyományai vannak a szolidaritásnak. Ez az elv ma is meghatározó törekvés az európai egészségügyi rendszerekben. A nemzeti kockázatközösségen, a szolidaritáson alapuló finanszírozási rendszernek támogatnia kell az esélyegyenlőség, az egészségnyereség, az egészségi állapot, az ellátás minőségének javítását, aminek nem lehet kizárólagos meghatározója a költséghatékonyság.

A SZEF a szolidaritás követelményét alapértékként kezeli. Határozottan kiáll a szolidaritás elvét és gyakorlatát érvényesítő, modern feltétel-rendszerrel és struktúrával rendelkező, valódi biztosítóként működő, a befizetések és a felhasználás tekintetében szigorú társadalmi ellenőrzés alatt álló egységes társadalombiztosítás intézményének fenntartása mellett. Számos ország tapasztalatai arra figyelmeztetnek, hogy a több biztosítós modell tovább mélyíti a különbségeket a tehetősebb és szolidabb keresetűek, az egészségi állapot és az életkilátások szempontjából kedvezőbb és rosszabb helyzetben lévők között. A kormányoknak mind több országban kiegyenlítő beavatkozásokat kell eszközölniük közpénzből.

A magánbiztosítóknak fontos helyük van a kiegészítő, az általános biztosítási körben nem finanszírozható szolgáltatások területén. Közülük néhányan jelenleg is nyújtanak ilyen szolgáltatást. Az öngondoskodás helyes cél, de a mai magyar társadalom jelentős része önhibáján kívül nem képes erre.

Ismert, hogy mintegy ezer orvos és több ezer szakdolgozó kényszerül jelenlegi munkahelyének elhagyására, miközben jelentős munkaerőhiány is van az ágazatban. A SZEF felhívja az egészségügyi kormányzatot és az intézményfenntartó önkormányzatokat, hogy az érintett szakszervezetekkel együttműködve és velük egyetértésben haladéktalanul dolgozzanak ki tervet a felszabaduló munkaerő mihamarabbi elhelyezkedésének elősegítésére. Konkrét adatbázis rendelkezésre bocsátásával igényelje az érdekképviseletek közreműködését a sikeres végrehajtásban. Reális a lehetőség arra, hogy orvosok és szakdolgozók ne kényszerüljenek munka-nélküliségre vagy más országokban munkavállalásra.

Dr. Szabó Endre elnök
SZEF Ügyvivő Testülete

gondola

Az oldalon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakemberek véleményét, tanácsát, ezért kérjük ne kísérletezzen öngyógyítással, forduljon orvoshoz!
A gyógyszerekkel és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban a kockázatok és a mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Copyright2001-2002 Vitalitas.hu Kft.