Vissza a főoldalra
 
    Címlap
    Enciklopédia
    Ismerettár
    Hypermed
    Étrend
    Ép testben
    Hírarcívum
 
Hypermed - Klinikai szakteruletek -
Nefrológia
Általános információk- Folyadék-, elektrolit- és sav-bázis-zavarok- Glomerularis betegségek- Gyermeknefrológia- Interdiszciplináris nefrológia- Nefrológiai alapkutatások- Tubulointerstitialis betegségek- Veseelégtelenség- Vesepótló kezelések

Ajánlási listák
A krónikus veseelégtelenséggel összefüggő anaemia epidemiológiája egyesült államokbeli felnőtteknél: a Harmadik Nemzeti Egészség- és Tápláltsági Felmérés eredményei
CE Mcculloch, Chi-Yuan Hsu, GC Curhan
Epidemiology of Anemia Associated with Chronic Renal Insufficiency among Adults in the United States: Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey
J Am Soc Nephrol 2002;13:504-510.

SZEMLÉZÉS
Készítette: dr. Mucsi István
Bevezetés: Kevés tanulmány található az irodalomban, amelyben a veseelégtelenséggel összefüggő vérszegénység epidemiológiáját vizsgálnák. Veseelégtelenségben szenvedő betegek hemoglobinértéke a csökkent erythropoetintermelés következtében alacsony. Nem ismert azonban, milyen összefüggés áll fenn a veseelégtelenség súlyossága és a hemoglobinszint-csökkenés mértéke között. Kevés vizsgálatban tanulmányozták, hogy milyen mértékben járul hozzá a vashiány az enyhe veseelégtelenségben szenvedő betegek vérszegénységéhez. Ebben a tanulmányban a szerzők a Harmadik Nemzeti Egészség- és Tápláltsági Felmérés eredményeire támaszkodva keresték a választ a fenti kérdésekre.
Betegek, módszerek: A Harmadik Nemzeti Egészség- és Tápláltsági Felmérés egy olyan reprezentatív vizsgálat, amelyben a népesség egészségét és tápláltsági állapotát vizsgálták 1988 és 1994 között az Egyesült Államokban. Ebben a tanulmányban a szerzők azon 18 évnél idősebb személyek adatait elemezték, akiknél mind a hemoglobin-, mind szérumkreatinin-érték rendelkezésre állt. A betegek kreatinin clearance-ét a Cockcroft–Gault-formula alapján számolták ki. A vesefunkció alapján nyolc csoportba sorolták a vizsgált személyeket: 80 ml/perc-nél, 70 ml/perc-nél, 60 ml/perc-nél, 50 ml/perc-nél, 40 ml/perc-nél, 30 ml/percnél és 20 ml/perc-nél nagyobb becsült clearance-szel rendelkezők csoportjai, illetve a 20 ml/perc-nél kisebb clearance-ű egyének csoportja. A vasstátusz felmérése céljából a transzferrinszaturáció, a szérumferritinszint és a vörösvérsejtek szabadprotoporfirin-szintjét határozták meg. 15837 beteg esetében állt rendelkezésre értékelhető laboreredmény. A Nemzeti Vesealapítvány klinikai ajánlásait (NKF-DOQI) figyelembe véve a 20%-nál alacsonyabb transzferrinszaturáció, illetve a 100 ng/ml-nél kisebb ferritinszint esetében vashiányt állapítottak meg a szerzők. Az elemzés céljára a 10, 11 és 12 g/dl-es hemoglobinértékeket emelték ki a szerzők.
Eredmények: 19215 beteg volt 18 évnél idősebb. Az átlagnépességhez viszonyítva a mintában az idősebbek, a mexikói amerikaiak és az afroamerikaiak túlsúlyban voltak. 8506 nő és 7465 férfi adatait lehetett értékelni. A nők becsült kreatinin clearance-e 83±33 ml/perc, hemoglobinértéke 13,1±1,2 g/dl, míg a férfiaké becsült kreatinin clearance-e 88±32 ml/perc, hemoglobinértéke pedig 14,9±1,3 g/dl volt. A 80 ml/perc-nél nagyobb becsült GFR-rel rendelkezőkhöz viszonyítva férfiaknál már 70 ml/perc-nél kisebb GFR esetén is szignifikánsan alacsonyabb volt az átlagos hemoglobinérték, míg a nők esetén csak 50 ml/perc-nél kisebb GFR esetén volt szignifikáns a csökkenés. A férfiak egységnyi clearance csökkenés esetében mindig szignifikánsan nagyobb mértékű hemoglobinszint-csökkenést produkáltak, mint a nők (p<0,0001). A 20-30 ml/perc közötti GFR-rel rendelkező nők 46%-ánál, míg a férfiak 19%-ánál volt kisebb a transzferrinszaturáció 20%-nál.
A többváltozós analízis eredményeire támaszkodva elmondható, hogy az afroamerikaiak a fehérekhez képest, az idősebbek a fiatalabbakhoz képest, és a férfiak a nőkhöz képest nagyobb eséllyel voltak vérszegények. A Harmadik Nemzeti Egészség- és Tápláltsági Felmérés eredményei szerint 9,7 millió felnőtt nő és 3,8 millió felnőtt férfi GFR-je kisebb 50 ml/perc-nél. 11 g/dl-es hemoglobinérték-határral számolva, ezen 13,5 millió felnőtt közül 610 ezer nő és 230 ezer férfi lehet vérszegény.
Megbeszélés: Ismert, hogy a vérszegénység hozzájárul a balkamra-hypertrophia kialakulásához. A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek esetén fontos a vérszegénység kezelése, hiszen bebizonyították, hogy 0,5 g/dl-es hemoglobinszint-csökkenés esetén a bal kamra tömegnövekedésére vonatkozó esélyhányados 1,3. Míg ebben a tanulmányban más vizsgálatokhoz hasonlóan azonos nagyságúra becsülték meg a veseelégtelen betegek számát, addig a veseelégtelenséggel összefüggő vérszegénységben szenvedők számát az egyéb vizsgálatokban megállapítottakhoz viszonyítva nagyobbnak találták. A tanulmány eredményeinek értékelésekor figyelembe kell vennünk, hogy valódi clearance mérés nem történt, kizárólag számították az alanyok clearance értékét. A szerzők ezen kívül azt sem vizsgálták, hogy az idő múlásával miként változik az alanyok hemoglobinszintje.

KOMMENTÁR
A szerzők a nagyszámú vizsgálati személy adatait értékelve felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy már az enyhe vagy közepes mértékben csökkent vesefunkció is hajlamosít vérszegénység kialakulására. Az adatbázis lehetővé teszi számunkra, hogy megjelöljük azokat a betegcsoportokat, amelyek különösen veszélyeztetettek a vérszegénység kialakulása szempontjából. Nefrológiai gondozó munkánk során fontos annak is figyelmet szentelni, hogy akár már 70 ml/perc-es becsült GFR-szint alatt is számolhatunk látens vagy manifeszt vashiány, illetve az anaemia kialakulásával. A terápiás teendők meghatározásához ugyanakkor nem rendelkezünk a megfelelő kimenetelt vizsgáló, előre tervezett intervenciós vizsgálatokkal.

Irodalmi hivatkozások száma: 25
Ábrák száma: 0
Táblázatok száma: 4


KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK
A vesefunkció alakulása a veseartéria ostiumát is fedő aortastent behelyezését követően
A vese artéria ostiumának stenttel való fedése hosszú távon nem befolyásolja a vesefunkció alakulását. A szerzők 39 beteg sorsát retrospektív módon követték nyomon a tanulmányban.

Az oldalon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakemberek véleményét, tanácsát, ezért kérjük ne kísérletezzen öngyógyítással, forduljon orvoshoz!
A gyógyszerekkel és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban a kockázatok és a mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Copyright2001-2002 Vitalitas.hu Kft.