Vissza a főoldalra
 
    Címlap
    Enciklopédia
    Ismerettár
    Hypermed
    Étrend
    Ép testben
    Hírarcívum
 
Hypermed - Klinikai szakteruletek -
Kardiológia
A kardiológia speciális területei- A myocardium betegségei/cardiomyopathiák- A pericardium és endocardium betegségei- Arrhytmiák- Gyermekkardiológia- Hypertonia- Intervencionális kardiológia- Iszkémiás szívbetegség- Kardiológiai vizsgálómódszerek- Szívelégtelenség- Varia

Primer angioplastica összehasonlítása az intravénás thrombolyissel az akut myocardialis infarktus kezelésében. Meghatározhatók-e azok a betegcsoportok, akik számára a primer angioplastica a jelenti a leghatékonyabb kezelést? A Maximal Individual Therapy i
Zahn R, Schiele R, Schneider S, Gitt AK, Wienbergen H, Seidl K, Voigtlander T, Gottwik M, Berg G, Altmann E, Rosahl W, Senges J
Primary angioplasty versus intravenous thrombolysis in acute myocardial infarction: can we define subgroups of patients benefiting most from primary angioplasty? Results from the pooled data of the Maximal Individual Therapy in Acute Myocardial Infarction Registry and the Myocardial Infarction Registry.
J Am Coll Cardiol 2001;37(7):1827-35.

SZEMLÉZÉS
Készítette: dr. Thury Attila
Az akut myocardialis infarktus (AMI) esetén végzett primer angioplastica a rutin klinikai gyakorlatban eddig nem bizonyult hatékonyabbnak az intravénás thrombolysisnél. Ugyancsak nem tisztázott eddig, hogy mely betegek esetében jelenti a primer angioplastica a választandó kezelési eljárást.

A szerzők két nagy,infarktusos betegeket gyűjtő adatbázist elemeztek; a Maximal Individual Therapy in Acute Myocardial Infarction Registry (MITRA) és a Myocardial Infarction Registry (MIR) vizsgálatokba összesen 9906 beteg került, akik thrombolysisre alkalmasaknak bizonyultak, és a panaszok fellépte után 12 órán belül kórházba kerültek. Közülük 1327 beteget kezeltek primer angioplasticával, míg 8579 beteg kapott iv. thrombolyticumot. A kezelési módot a kezelő kardiológus határozhatta meg. Az alkalmazott thrombolyticum a betegek felében 1,5 ME sztreptokináz volt 1 órán át adva, 28%-uk t-PA-t kapott (100 mg 1,5 óra alatt), míg a többi beteg más thrombolyticus szert.

A primer angioplastica összességében a betegek kisebb kórházi mortalitását eredményezte; egyváltozós regressziós analízissel az összes kockázat (OR): 0,54, míg az analízist esetleges zavaró hatásokatt kiküszöbölő többváltozós logikai regressziós modellben is a primer angioplastica bizonyult az előnyösebbnek (OR: 0,58). Minél nagyobbnak találtá a várható halálozás valószínűségét, annál nagyobb abszolút kockázatcsökkenést értek el a primer angioplasticával kezeltek körében (r=0,82, p<0,0001). A kórházi mortalitás különbségeit alcsoportokra osztva is vizsgálták aszerint, hogy a beteg: 75 évesnél idősebb volt-e, neme, az infarktus lokalizációja (anterior/posterior), történt-e újraélesztés, cardiogen sokk fellépett-e, szívelégtelenség fennállt-e a felvételkor, az anamnézisben szerepelt-e infarktus, a felvételi EKG megerősítette-e az infarktus diagnózisát vagy nem. Az alcsoportonkénti elemzések során is a primer angioplastica szignifikáns előnyét igazolták (OR: 0,45-0,64 között).

A szerzők összefoglalóan megállapították, hogy az infarktus kezeléseként a primer angioplastica - tekintet nélkül a betegek egyéb adataira - hatékonyabb a kórházi mortalitás csökkentésében, mint a rutin szisztémás thrombolysis.

KOMMENTÁR
A Zahn és munkatársai által publikált nagy esetszámú vizsgálat során rendkívül fontos, aktuális kardiológiai kérdésre keresték a választ; manapság a primer angioplastica már bizonyítottan alternatívát jelent a hagyományos thrombolysissel szemben. Eddig azonban csak véletlen besorolásos (és általában kevesebb beteg részvételével végzett) vizsgálatok eredményei mutatták ezt, és sokan nem tartják ezeket a mindennapi igazi rutin ellátásra vonatkoztatva extrapolálhatónak. Ugyancsak nem ismeretes, hogy melyek azok a kisebb betegcsoportok, amelyekben valamelyik stratégia hatékonyabb, mint a másik. Az ismertetett adatbázis az általános gyakorlatban ellátott betegeket tartalmaz; a kórházak egy része nem nagy kardiológiai centrum, illetve a katéteres laborok nem csak nagy forgalmúak voltak. Az eddigi adatok arra hívták fel a figyelmet, hogy a kevés beteget primer angioplasticával kezelő centrumokban rosszabb eredmények születnek.

A szerzők a primer angioplastica alkalmazhatóságát a betegek különböző alcsoportjaiban homogénen jónak találták. Kiemelendő, hogy a még hagyományosan kis mortalitási kockázatú betegek esetében is (mint a fiatalok vagy normotenziósok) szignifikáns különbség adódott, szemben mások adataival; a kísérő szerkesztőségi közlemény szerzője erre is kitért.

Mindenesetre kiemelendő, hogy két fontos betegcsopor esetében nem választandó eljárás a primer angioplastica

- Ha az átszállítás az elsődleges kórházból (ahol tudnának thrombolysist végezni) legalább 1 órás időveszteséggel járna.
- A beteg anamnézisében kontrasztanyag-allergia szerepel.

Fontos megemlíteni, hogy mivel nem véletlen besorolásos vizsgálat történt, elképzelhető, hogy a betegeket nem egyformán magas szintű ellátást nyújtó kórházakban kezelték, ezáltal meghatározva a választott kezelési stratégiát.

Irodalmi hivatkozások száma: 36

Ábrák száma: 3

Táblázatok száma: 3


KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK
Primer angioplastica összehasonlítása az intravénás thrombolyissel az akut myocardialis infarktus kezelésében. Meghatározhatók-e azok a betegcsoportok, akik számára a primer angioplastica a jelenti a leghatékonyabb kezelést? A Maximal Individual Therapy i
A szerzők az akut myocardialis infarktusban (AMI) végzett primer angioplastica hatékonyságát vizsgálták a rutin klinikai gyakorlatban a hagyományos intravénás thrombolysissel szemben. Két nagy infarktusos adatbázis elemzésével megállapították, hogy a primer angioplastica kisebb kórházi mortalitással járt, tekintet nélkül a vizsgált - egyéni kockázatot meghatározó - alcsoportokra.

Az akut ischaemiás szindróma és az akut myocardialis infarctus kezelése - thrombolysis
Egyéb gyógyszerekre nem reagáló, rezisztens akut ischaemiás szindrómában - lehetőleg a tünetek kezdete utáni hat órán belül - jelenleg a csökkentett dózisban adott altepláz alkalmazása látszik bíztatónak.

Az oldalon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakemberek véleményét, tanácsát, ezért kérjük ne kísérletezzen öngyógyítással, forduljon orvoshoz!
A gyógyszerekkel és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban a kockázatok és a mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Copyright2001-2002 Vitalitas.hu Kft.