Vissza a főoldalra
 
    Címlap
    Enciklopédia
    Ismerettár
    Hypermed
    Étrend
    Ép testben
    Hírarcívum
 
Hypermed
Kapcsolodo szakteruletek- Klinikai szakteruletek- Konferenciák, rendezvények- MEDLINE

A rekurrens vagy krónikus pancreatitis-szel a cysticus fibrosis gén mutációi összfüggésbe hozhatók, de a kationos tripszinogén gén nem
A szerzők a cysticus fibrosis transzmembrán konduktancia regulátor gén és a kationos tripszinogén gén mutációit vizsgálták idiopathias krónikus pancreatitisben. A szerzők konklúziója szerint a betegség kialakulásában a két gén közül csak a cysticus fibrosis gén mutációnak lehet szerepe.
Szemlézés
A cytomegalovírus (CMV) DNS-ének összehasonlító mennyiségi vizsgálata két nagy teljesítményű automata rendszerrel CMV-fertőzött, szervátültetésen átesett betegek esetén
A cytomegalovírus (CMV) egy béta-herpesvírus, mely az első fertőzést követően rejtett állapotban fennmarad. A tanulmányban a szerzők két automatizált és reprodukálható PCR teszt (LightCycler és COBAS AMPLICOR CMV Monitor) eredményeit értékelték.
Szemlézés
Az atípusos toxoplasma chorioretinitisek diagnózisa
A szerzők a célja az volt, hogy felmérjék az csarnokvíz minta vizsgálatának hasznosságát olyan betegek esetében, akiknél atípiás klinikai megjelenésű ocularis toxoplasmosis volt jelen.
Szemlézés
A polimeráz láncreakció (PCR) jelentősége a tüdő-transzplantáción átesett egyének légúti vírus fertőzéseinek diagnosztizálásában
A szerzők tüdő-transzplantált betegek légúti infekcióiban szerepet játszó vírusok kimutatásában használt laboratóriumi vizsgálati módszereket hasonlítják össze, kiemelve a PCR reakció jelentőségét. Közleményükből kiderül, hogy a PCR-en alapuló diagnosztika érzékenyebb minden más laboratóriumi módszernél, ezeknél gyorsabb és specifikusabb.
Szemlézés
A Kaposi-sarcomát okozó herpesvírus DNS szekvenciájának kimutatása többszervi Castleman-kórban szenvedő beteg pericardialis folyadékában
A humán herpesvírus-8 DNS szekvenciája olyan beteg pericardialis folyadékából volt kimutatható PCR módszerrel, aki többszervi Castleman-kórban szenved. Ez volt az első eset, hogy HIV szeronegatív beteg pericardialis folyadékában detektálták ezt a herpesvírust.
Szemlézés
Humán toxoplasmosist okozó Toxoplasma gondii törzsek genetikai jellemzése Spanyolországban: klinikai minták közvetlen analízise
Földrajzi helyzettől függően a felnőtt lakosság 15-85%-a fertőzött a parazitával. A cikk célja a T. gondii genotípusainak meghatározása volt közvetlenül a klinikai mintákból, mivel a törzsek izolálása, fenntartása nagyon nehézkes és hosszú időt igényel.
Szemlézés
Metronidazol és imipenem rezisztancia előfordulása klinikai anyagból izolált magyarországi Bacteroides fragilis törzsekben
A Bacteroides fragilis csoportba tartozó speciesek a humán klinikai anyagból leggyakrabban izolált Gram-negatív anaerob baktériumok. Éppen ezért rendkívül fontos annak ismerete, hogy ezek a törzsek milyen rezisztenciaviszonyokkal rendelkeznek a különböző geográfiai régiókban.
Szemlézés
Microsporidium kimutatása utazók hasmenéses megbetegedésében.
Az utazók hasmenése típusosan önszabályzó folyamat és inkább okoz kellemetlenséget, mintsem életveszélyes megbetegedést. Baktériumok mellett számos protozoon, pl. Microsporidium okozhat ilyen infekciót.
Szemlézés
Az Echovirus 30 típus-specifikus kimutatása degenerált reverz transzkriptáz PCR primerekkel
Az enterovírusok felelősek az USA-ban előforduló 30 000-50 000 asepticus meningitis kialakulásáért évente. A PCR bevezetése meggyorsította és megbízhatóbbá tette az EV kimutathatóságát.
Szemlézés
Nők Trichomonas vaginalis fertőzésének PCR alapú ELISA módszerének kifejlesztése és validálása vizeletből történő kimutatásra
A Trichomonas vaginalis előfordulása gyakori világszerte és kapcsolatba hozható az alacsony születési súllyal és a HIV transzmissziójával. A protozoon PCR technikával történő kimutatása és a produktum ELISA alapú detektálása a módszer szenzitivitását növeli.
Szemlézés
Vírusok által okozott akut központi idegrendszeri megbetegedések
A vírusok elsősorban az akut lymphocytás meningitis, meningoencephalitis és encephalitis kapcsán jönnek szóba, mint kórokozók. A diagnózis általában a vírusok időigényes izolálásával lehetséges a liquorból vagy vírusantigén kimutatásával. A PCR felgyorsította a diagnosztikát, mivel a vírusdiagnosztikában sokáig csak a szerológiai próbákra lehetett támaszkodni.
Szemlézés
A szem Whipple-kórja
Az üvegtesti mintán végzett PCR, valamint a betegség tüneteinek korai felismerése lehetővé teszi a Whipple-kór korai diagnózisát.
Szemlézés
A trichomonosis epidemiológiai, diagnosztikai és klinikai aspektusai
A trichomonosis az egyik leggyakoribb humán parazitafertőzés. Hagyományos diagnózisa a mozgó protozoonok mikroszkópos kimutatásán alapul. Mivel a módszer költségkímélő, de nem elég szenzitív, a tenyésztés viszont érzékeny és specifikus is, de időigényes, napjainkban egyre több DNS-technikát alkalmaznak a laboratóriumok.
Szemlézés
Klonális T-sejt receptor-gamma génátrendeződésének vizsgálata LightCycler-polimeráz láncreakcióval cutan T-sejtes lymphomában
A cutan T-sejtes lymphoma korai diagnosztikájában a klonalitást kimutató T-sejt receptor génátrendeződés különböző PCR módszerrel vizsgálható.
Szemlézés
Hepatitis C vírus kimutatása szeropozitív donorok corneájából
A hepatitis C szeropozitív donorok csaknem egynegyedében a corneában is jelen van a vírus.
Szemlézés
A Rift Valley-láz vírusának kvantitatív real-time PCR módszerrel történő kimutatása, és a módszer alkalmazása az antivirális szerek értékelésére
A Rift Valley-láz vírusa (RVFV) a phlebovirus genusba tartozó negatív szálú RNS-vírus, melynek genomja három szegmensre oszlik. A tanulmányban a szerzők egy, a vírus sejtből és savóból történő kimutatására és mennyiségi meghatározására szolgáló real-time PCR módszert (reverz transzkripciós PCR) teszteltek.
Szemlézés
A cytomegalovírus (CMV) DNS-ének összehasonlító mennyiségi vizsgálata két nagy teljesítményű automata rendszerrel CMV-fertőzött, szervátültetésen átesett betegek esetén
A cytomegalovírus (CMV) egy béta-herpesvírus, mely az első fertőzést követően rejtett állapotban fennmarad. A tanulmányban a szerzők két automatizált és reprodukálható PCR teszt (LightCycler és COBAS AMPLICOR CMV Monitor) eredményeit értékelték.
Szemlézés
Paraffinba ágyazott szövetekből mikrodisszekcióval nyert tumor sejtek amplifikációjára alkalmas PCR technika
A szerzők egy olyan molekuláris biológiai módszert ismertetnek, melynek segítségével paraffinba ágyazott szövetekből genomiális DNS-t tudnak izolálni, és PCR reakcióval 959 bázispárnál nagyobb fragmentet is amplifikálni lehet. Ennek az új módszernek a segítségével tumor és metasztázisok kialakulásában résztvevő genetikai folyamatok nyomonkövethetőekké vállhatnak, a patogenetikai folyamatok tisztázódhatnak.
Szemlézés
A TT vírus DNS-ének és a C típusú GB/Hepatitis G vírus RNS-ének kimutatása szérumban és anyatejben: az anyáról gyermekre történő átadás meghatározottsága
A szerzők HCV-fertőzött nők és újszülöttjeik szérumát, valamint anyatejmintákat vizsgáltak PCR módszerrel. Arra a kérdésre keresték a választ, van-e TTV- és GBV-C/HCV- transzmisszió a terhesség és a szoptatás alatt. Az eredmények szerint a TT vírus nagy valószínűséggel adódik át a terhesség alatt.
Szemlézés
Egymagvú cystaképző Entamoeba törzsek genetikai variációi
Tizenkettő egymagvú cystaképző Entamoeba törzs genetikai diverzitást vizsgálták székletmintákban. A szekvencia analízis alapján E. polecki, E. chattoni és két másik Entamoeba típust találtak.
Szemlézés
PCR-alapú, Line Probe Assay kifejlesztése és értékelése a cysticus fibrosis transzmembrán konduktancia szabályozó (CFTR) gén 58 alléljának detektálására
A szerzők kifejlesztettek egy cysticus fibrosis-31 kutatási assay prototípust, melynek során multiplex PCR és szekvencia-specifikus oligonukleotid próbák kolorimetriás detektálása révén 28 CF mutációt és 3 polimorfizmust tudnak azonosítani. Vizsgálataikban összesen 53, korábban más módszerekkel kimutatott CF mutációt tartalmazó minta genotipizálását végezték el; ezen 53 mintában összesen 77 CF mutációt és 7 polimorfizmust találtak
Szemlézés
Két terhesség az osteogenesis imperfecta I-es és IV-es típusának implantáció előtti genetikai diagnózisa után
A szerzők jelen cikkükben két polimeráz láncreakción (PCR) alapuló assayt mutatnak be, melyek lehetővé teszik az implantáció előtti genetikai diagnózist (PGD) az osteogenesis imperfecta I-es és IV-es típusában. A leendő szülőktől származó genomikus DNS -ből először PCR reakciót végeztek, majd automata lézer floureszcens (ALF) gélelektroforézissel különítették el az egészséges és a betegség által érintett genotípusokat. Az embriókból intracitoplazmatikus spermainjekció után 2-2 sejtet távolítottak el, melyeket a fenti módszerrel analizáltak, és csak az egészséges allélt hordozó embriókat ültették be az anya szervezetébe.
Szemlézés
Az OptiMal antigén teszt és a species specifikus PCR elemzése a transplacentaris Plasmodium falciparum infekciójában szüléskor
A közlemény 509 malawi szülőnő perifériás vérének vastag kenet mikroszkópos vizsgálatát, a rapid immunkromatográfiás OptiMal tesztet (laktát-dehidrogenáz vizsgálatra) és a PCR vizsgálatot hasonlították össze. A mikroszkópos vizsgálat az esetek nagy részében kudarccal végződött. Az OptiMal teszt 71%-os és 38%-os szenzitivitást mutatott a mikroszkópos vizsgálattal szemben a perifériás parasitaemia és a placentaris parasitaemia kimutatása során, míg a PCR 94% és 72% volt.
Szemlézés
Placentaris malária diagnosztizálása
596 ghanai szülőnő perifériás vérének vastag kenet mikroszkópos vizsgálatát, az immunkromatográfiás (ICT Becton Dickinson) ICT Malaria p.f./P.f. tesztet és a PCR vizsgálatot hasonlították össze mikroszkóposan bizonyított P. falciparum transplacentaris fertőzéssel. A mikroszkópos vizsgálat az esetek több mint a felében kudarccal végződött. Az ICT teszttel 89%-os eredményt értek el, míg a PCR mutatta a legnagyobb szenzitivitást.
Szemlézés
Gombák polimeráz láncreakción alapuló kimutatása fertőzött corneákból
A PCR reményteli vizsgálómódszer a gombás eredetű keratitisek diagnózisában. Előnye a tenyésztéssel szemben a gyorsaság és az, hogy a minták elemzése a gyűjtőhelytől távol is történhet.
Szemlézés
Multiplex PCR: optimalizálás és alkalmazás a diagnosztikus virológiában
Számos közlemény beszámol, leírja a standard PCR módszer kulcsparamétereit, melyek befolyásolják a módszer kivitelezhetőségét. Jelen cikk szerzői kísérletet tesznek a multiplex PCR hasonló problémáinak feltárására.
Szemlézés
A PCR helye az akut toxoplasmosis diagnosztizálásában
A toxoplasmosis diagnosztizálására szolgáló standard módszerek a szerológián alapulnak. Azonban az így kapott eredmények interpretálása olykor nehézkes. A parazita direkt kimutatása megerősítheti a diagnózist. Az utóbbi években erre a célra PCR módszert fejlesztettek ki, mert a "gold standard"-ként használt egéroltás idő- és munkaigényes.
Szemlézés
Hepatitis C-vírus (HCV)-RNS kvalitatív és kvantitatív kimutatása PCR technikával. A HCV-RNS-kópiaszám monitorozása májtranszplantációt követően
A cikk bemutatja a nukleinsav-amplifikációs módszert, amellyel a HCV jelenléte kimutatható a fertőzést követő 2-4 héttel. Mivel tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a HCV-infekció bizonyításához, az antivirális terápia hatékonyságának megállapításához nem elegendő csupán a szerológiai vizsgálat eredménye, nélkülözhetetlen a PCR módszerrel történő vírus nukleinsav minőségi és mennyiségi vizsgálata is.
Szemlézés
Kompetitív polimeráz láncreakció: új lehetőség az N-myc amplifikáció mértékének meghatározására
A primitív neuroectodermalis tumorok családjába tartozó neuroblastoma nagyfokban változó biológiai viselkedését a daganat molekuláris patológiai jellemzői határozzák meg. A szerzők által alkalmazott két vizsgálati módszer - egymást jól kiegészítve - alkalmas a génamplifikáció mértékének meghatározására, így prognosztikai és terápiás szempontból egyaránt értékes információt szolgáltat a vizsgált daganatról.
Absztrakt
Herpes simplex és humán papilloma vírus kimutatása pterygiumból
Herpes simplex (HSV-1) és/vagy humán papilloma vírus (HPV-18) mutatható ki a pterygiumok jelentős részéből. A pterygium kialakulásában etiológiai szerepük lehet.
Szemlézés

Az oldalon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakemberek véleményét, tanácsát, ezért kérjük ne kísérletezzen öngyógyítással, forduljon orvoshoz!
A gyógyszerekkel és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban a kockázatok és a mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Copyright2001-2002 Vitalitas.hu Kft.