Vissza a főoldalra
Vissza a főoldalra
 
 
2019. nov. 21. csütörtök Olivér


Betegségek
   Anyagcsere-betegségek
   Bőrgyógyászat
   Endokrinológia
   Fül-orr-gége
   Gasztroenterológia
   Gyermekgyógyászat
   Hematológia
   Hemosztazeológia
   Infektológia
   Kardiológia
   Nefrológia
   Neurológia
   Nőgyógyászat
   Ortopédia
   Pszichiátria
   Pulmonológia
   Reumatológia
   Szemészet
   Traumatológia
   Urológia
 

    Címlap
    Enciklopédia
    Ismerettár
    Hypermed
    Étrend
    Ép testben
    Hírarchívum

 
Jóindulatú tüdôdaganatok
 
A betegség meghatározása

Helyileg, nem infiltratíve növekvŚ, nem gyulladásos eredetű szövetszaporulat.
Etiológia

Nem ismert. Hátterükben fejlŚdési rendellenesség elŚfordul, krónikus irritáció feltehetŚ.
Osztályozás, típusok

Epithelialis: adenoma, papilloma. Mesenchymalis: fibroma, myxoma, lipoma, leiomyoma, osteoma, chondroma, haemangioma. Neurogén: neurofibroma, neurilemmoma. Dysontogeneticus: hamartoma, terratoma, ectopiás thymoma, splenoma, bronchogén cysták
Pulmonológia
Szakterületi elnök:
Prof. Dr. Mihóczy László
Professor Emeritus
DEOEC Pulmonológiai Klinika
Szerző:

Dr. Horváth Ákos
Tanszékvezető, egyetemi docens

DEOEC Sugárterápia Tanszék
Szerző:

Dr. Kollár Sándor
egyetemi adjunktus

DEOEC II. sz. Sebészeti Klinika
Diagnosztika

Panaszok, anamnézis

Képalkotással követve: rendszerint perifériás, évekig változatlan árnyékok, mésztartalom gyakori. Általában tünetmentesen felfedezett mellékleletek. Lokalizáció, kiterjedés függvényében köhögés, mögöttes retenció, cisztabennék, idŚszakos ürülés elŚfordul.
Általános vizsgálatok

Képalkotás, bronchoszkópia, citológiai, ill. hisztológiai vizsgálat.

Differenciáldiagnosztika

ElsŚsorban a rosszindulatú daganatoktól elkülönítendŚ a fenti vizsgálatok segítségével.
Rizikófaktorok

Nem ismertek.
Társuló betegségek

Nem jellegzetesek. Egyéb fejlŚdési rendellenesség mellett látott stagnáló pulmonalis árnyéksuspect.
Epidemiológia

A tüdŚ nem gyulladásos megbetegedéseinek 0,5%-a.
Terápia

Műtéti kezelés

A sebészi kezelést a következŚ szempontok szorgalmazzák: 1. A daganat szemimalignus jellege. 2. Az intrabronchialisan elhelyezkedŚ daganat súlyos dyspnoe-t, állandó köhögést, haemoptoe-t, obstrukciót okozhat. 3. Az APUDOMA-hoz tartozó carcinoid tumor ritkán általános tüneteket okozó polipeptideket termelhet. A műtéti típus függ a daganat elhelyezkedésétŚl, amely jelenthet típusos tüdŚreszekciót, intrabronchialis elhelyezkedés esetén bronchusplasztikai megoldást. A papilloma, bronchuspolypus egyértelmôen jóindulatú daganatok. Mivel a bronchus nyálkahártyájából indulnak ki, illetve azt érintik, az elváltozás bronchoszkóppal igazolható. Kezelése a bronchoszkópos kimetszéstŚl a bronchotomiából történŚ eltávolításon át a bronchusplasztikai megoldásokig terjedhet. A tüdŚ leggyakoribb benignus daganata a hamartochondroma, amely éles szélű, gyakran perifériás, meszesedést tartalmazó, évekig változatlan nagyságú elváltozás formájában jelentkezik a röntgenfelvételen. A fibroma, lipoma, teratoma, pseudolymphoma, leiomyoma, neurinoma, angiomák ritka daganatféleségek. A kórismét rendszerint műtét után a szövettani vizsgálat biztosítja. A műtéti megoldást szorgalmazza, hogy ezeket a jóindulatú elváltozásokat gyakran nem sikerül elkülöníteni a hörgŚráktól, a hörgŚ elzáródásával obstrukciós pneumoniát okozhatnak, illetve hosszú idŚ után malignus transformatiot mutathatnak. A műtéti megoldást a parenchymakímélŚ műtétek jelentik, amely lehet enucleatio, szegmentresectio vagy hörgŚplasztikai megoldás.
A relapszus gyakorisága, terápiás lehetőségek

Ritka, megoldása újabb opus vagy csak obszerváció.

Terápiás célkitűzés

Kizárólag sebészi.
Prognózis

IdŚben eltávolított jóindulatú tüdŚdaganat a túlélést önmagában nem befolyásolja.
Követés, gondozás

Műtétet követŚen évente képalkotással és légzésfunkciós vizsgálatokkal.
Kiegészítő információk

Bejelentési kötelezettség

Nincs.
A betegtájékoztatás alapelvei

Biztos diagnózist csak a môtét ad, ennek kockázatáról a beteget fel kell világosítani.
Ajánlott irodalom

Magyar-Hutás-Vastag. Pulmonologia. Budapest: Medicina; 1998.

Szakrendelések

TüdŚgondozói intézetek.
Hasznos folyóiratok

Medicina Thoracalis, Magyar Sebészet, Magyar Radiológia.