Vissza a főoldalra
2018. ápr. 22. vasárnap Csilla, Noémi
 


    Addiktológia
    Allergológia és klinikai immunológia
    Aneszteziológia és intenzív terápia
    Audiológia
    Belgyógyászat
    Bőrgyógyászat
    Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
    Csecsemő- és gyermek kardiológia
    Csecsemő- és gyermekgyógyászat
    Cytopatológia
    Endokrinológia
    Érsebészet
    Fizioterápia
    Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
    Foniátria
    Fül-orr-gégegyógyászat
    Gasztroenterológia
    Geriátria
    Gyermek gasztroenterológia
    Gyermek- és ifjúságpszichiátria
    Gyermekneurológia
    Gyermeknőgyógyászat
    Gyermekradiológia
    Gyermeksebészet
    Gyermekszemészet
    Gyermektüdőgyógyászat
    Haematológia
    Háziorvostan
    Honvédorvostan, katasztrófa orvostan
    Idegsebészet
    Igazságügyi orvostan
    Igazságügyi pszichiátria (iü. elmeorvostan)
    Infektológia
    Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem
    Kardiológia
    Kézsebészet
    Klinikai farmakológia
    Klinikai genetika
    Klinikai onkológia
    Laboratóriumi haematológia és immunológia
    Megelőző orvostan és népegészségtan
    Mellkassebészet
    Molekuláris genetikai diagnosztika
    Munkahigiéné
    Nefrológia
    Neonatológia
    Neurológia
    Neuropatológia
    Neuroradiológia
    Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika)
    Ortopédia
    Orvosi laboratóriumi diagnosztika
    Orvosi mikrobiológia
    Orvosi rehabilitáció
    Oxyológia
    Patológia
    Plasztikai (égési sebészet)
    Pszichiátria
    Pszichoterápia
    Radiológia
    Repülőorvostan
    Reumatológia
    Sebészet
    Sportorvostan
    Sugáregészségtan
    Sugárterápia
    Sürgősségi orvostan
    Szemészet
    Szívsebészet
    Szülészet-nőgyógyászat
    Társadalomorvostan
    Transzfuziológia
    Traumatológia
    Tüdőgyógyászat
    Urológia
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Joginfo >> Jogi információk >> szakmai információk >> szakorvosi szakterületenként
Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem

Háziorvostan
Ráépíthető szakképesítés:
Addiktológia
Fertőző betegségek
Fizioterápia (minden első klinikai szakképesítésre építhető)
Mozgásszervi rehabilitáció
Reumatológia
Repülőorvostan
Sportorvostan (a háziorvostan is építhető erre, ha ez a korábban megszerzett szakképesítés)
Üzemorvostan


Szakmai kollégium:
Háziorvostani Szakmai Kollégium - Létszám: 23 fő


Országos Intézet: van,
Az Országos Alapellátási Intézet (OALI), amely a korábbi háziorvosi intézet bázisán, de az alapellátás teljes spektrumának komplex szervezésére alakult. Nem ráépített és nem gyógyító intézmény.


UEMS Szakképesítési Szekció és Testület (UEMS Specialist section & Board):
Önálló szakképesítésként nem ismeri az Unió, saját szakképesítési szekciója vagy bizottsága nincs.


I. Szakmai jellegű jogszabályok
1. Szakmai jellegű törvények


- 2000. évi II. törvény - Az önálló orvosi tevékenységről
- 1997. évi CLIV. törvény - az egészségügyről- Háziorvos: 37-40., 79., 82., 88. §; védőoltás: 57., 58. §
- 1997. évi LXXXIII. törvény - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel - 11, 43-49. §
- 1997. évi XLVII. törvény - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről - 8, 11, 29. §, 2.sz.mell.2. Szakmai jellegű kormányrendeletek


- 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet - az egészségügyi és szociális vállalkozásról
- 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet - Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról - 13/A-13/D §
- 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet - A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről
- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet - Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - 7-19. §
- 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet - Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól - 8. §
- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet - Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról - 2. sz. mell.
- 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet - A természetgyógyászati tevékenységről
- 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet - A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről3. Szakmai tárcarendeletek


- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
- 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet - Az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól ? 10. §
- 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról - 9. §
- 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet - Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről ? 8. §, 12.sz.mell.
- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet - A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről - 3, 4-8, 12, 13, 25. §
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 26, 39, 76, 95, 104, 116, 145. §
- 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet - A fertőző betegségek jelentésének rendjéről
- 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet - A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 3-5, 7,8. §, mell.
- 20/1995. (VI. 17.) NM rendelet - Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről 4,6. §; 2,3. mell.
- 3/1994. (II. 27.) NM rendelet - A mozgáskorlátozottak háziorvosi vizsgálatáért fizetendő díjról
- 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet - A terhesgondozásról - 4,6-8. §; 2,5.sz.mell.
- 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet - A betegek beutalásának szakmai rendjéről - 1, 6-8. §
- 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet - A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
- 16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet - Az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal
- 8/1982. (VII. 13.) EüM rendelet - A külföldön munkát vállalók egészségi alkalmassági vizsgálatáról, és egészségügyi ellátásáról
- 14/1972. (VII. 15.) EüM rendelet - Az egészségügy területén a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról4. Miniszteri utasítások


- 6/1984. (Eü. K. 2.) EüM utasítás - A kézigyógyszertárakról
- 27/1980. (Eü. K. 22.) EüM utasítás - A betegek beutalásáról a gyógyító-megelőző ellátás intézeteibe
- 7/1977. (Eü. K. 6.) EüM utasítás - A sürgősségi orvosi táska rendszeresítéséről és használatáról
- 1300 - 5/1952. (Eü. K. 16.) EüM utasítás - A hatósági orvosi bizonyítványok kiállításának szabályozása tárgyábanII. A szakmához szorosan kapcsolódó szabályok
Törvény

- 1988. évi I. törvény - A közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel - Vhr.2. §


Kormányrendelet


Miniszteri rendelet

- 7/1996. (VII. 30.) HM-NM együttes rendelet - A katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásáról ? 5. §, 1.sz.mell.
- 5/1998. (III. 6.) IM rendelet - A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról ? 12. §
- 11/1988. (XII. 20.) KM-BM együttes rendelet - A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
- 6/1977. (XII. 9.) KPM-EüM együttes rendelet - A hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról - 3-5. §
- 17/1990. (V. 8.) SZEM rendelet - A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról, valamint az orvosi igazolások kiadásának eljárási szabályairól
- 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet - A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
- 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet - Az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásárólEgyéb


- 1997/170. APEH iránymutatás - Lízingdíj elszámolása háziorvosok esetében
- 1996/63. APEH iránymutatás - Háziorvosok, házi gyermekorvosok részére adható közlekedési célú költségtérítés
- 1995/5. APEH iránymutatás - A háziorvosok kártyapénze
- 1994/281. APEH iránymutatás - Háziorvosoknak lízingelt személygépkocsi
- 1993/273. APEH iránymutatás - A háziorvosok gépkocsivásárlásához nyújtott támogatás adókötelezettségeIII. Egyéb fontos foglalkozási szabályok


a) Közlönyben közzétett, hivatalos módszertani levél vagy irányelv

M 148
Az Egészségügyi Minisztérium 31.603/1976. (Eü. K. 21.) Eü M számú módszertani levele a körzeti orvosok számára, a fertőző májgyulladásban megbetegedettek körüli eljárás kérdéseirőlb) Az országos intézetek vagy szakmai kollégiumok által elfogadott, de nem közlönyben, hanem szakmai publikációként megjelent ajánlások, irányelvek


- SZÍV- KERINGÉSI BETEGSÉGEK

1.
Az önvérnyomásmérés alkalmazása a hipertóniás betegek gondozásában
Országos Egészségvédelmi Tanács, Országos Körzeti Orvosi Intézet
Medicus Universalis, 1989 22(5)

2.
Hipertóniagondozás az alapellátásban
Országos Körzeti Orvosi Intézet
Medicus Universalis, 1986 19(1), p. 311-312.

3.
A hypertonia ellátásának szakmai és szervezeti irányelvei (Feltétel - és követelményrendszer)
Alföldi Sándor [et al.]
Farsang Csaba, Kiss István, Szegedi János
Magyar Hypertonia Társaság
Lege Artis Medicinae, 1996 6(2. különszám), p. S4-S20.

4.
A cerebrovaszkuláris heveny kórképek körzeti orvosi ellátásáról
Országos Körzeti Orvosi Intézet
Medicus Universalis, 1989 22(2), p. 119-120.

5.
Az alapellátás feladatai a ritmus- és vezetési zavarok kórismézésében és kezelésében
Gyárfás István [et al.]
Országos Kardiológiai Intézet
Medicus Universalis, 1980 13(1), p. 327-331.
Országos Kardiológiai Intézet módszertani levele ; 4.

6.
Az Országos Körzeti Orvosi Intézet irányelvei az isémiás szívbetegség megelőzésével és gondozásával kapcsolatos feladatokról a körzeti egészségügyi szolgálatban
Országos Háziorvosi Intézet
Medicus Universalis, 1987 20(4), p. 243-245.
- ANYAGCSERE


7.
A felnőtt cukorbetegek kórismézése felkutatása, korszerű gondozása és kezelése
Országos Körzeti Orvosi Intézet, Országos Belgyógyászati Intézet
Medicus Universalis, 1986 19(1), p. 247-251.

8.
Ajánlás a Diabetes kezelésére és gondozására a háziorvosi gyakorlatban
Péterfai Judit, Kempler Péter
Halmos Tamás
Országos Háziorvosi Intézet
Budapest : Országos Háziorvosi Intézet, 1995. 17 p.


- MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK

9.
A derékfájás diagnosztikája és terápiája
Módszertani levél háziorvosok részére (Tervezet, Ajánlás)
Bálint Géza, Szebenyi Béla, Gallowich Margit
Országos Háziorvosi Intézet, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Budapest : Országos Háziorvosi Intézet, 1995. 37 p.


- SZŰRÉS- MENTÁLHIGIÉNE


10.
A Körzeti Egészségügyi Szolgálat feladatai az alkoholizmus elleni küzdelemben II.
Az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségkárosodások megelőzése és felismerése
Országos Körzeti Orvosi Intézet, Országos Alkohológiai Intézet
Medicus Universalis, 1990 23(2), p. 117-120.

11.
A körzeti egészségügyi szolgálat feladatai és lehetőségei az alkoholizmus
elleni küzdelemben I.
Országos Körzeti Orvosi Intézet, Országos Alkohológiai Intézet
Medicus Universalis, 1990 23(1), p. 55-57.


- GYERMEK-HÁZIORVOSLÁS, ISKOLAORVOSLÁS


12.
A tonsillectomia és az adenotomia indikációi
Országos Fül-Orr-Gégészeti Intézet, Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet, Országos Bőr-Nemikórtani Intézet
Orvosi Hetilap, 1978 119(10), p. 587-588.

13.
Ajánlások az alapellátás gyermek fül-, orr-, gégészeti rehabilitációs munkájához
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Országos Körzeti Orvosi Intézet Szakmai Kollégiuma
Medicus Universalis, 1989 22(3), p. 185-186.

14.
Láz, lázcsillapítás
Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet
Budapest: Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet, 1995. 8 p.
Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet módszertani levele; 50.

15.
A csecsemő- és gyermekkorban gyakrabban előforduló heveny ? félheveny bakteriális infekciók antibiotikus és kemoterápiás kezelése a körzeti (gyermekszak-) orvosi gyakorlatban
Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet
Magyar Pediáter, 1981 15(2), p. 177-185.; Gyógyszereink, 1992 42(6), p. 285-291.
Budapest: Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet, 1988. 14 p.
In: Módszertani levelek gyűjteménye 1981; Budapest : Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet, 1981. p. 177-186.
Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet módszertani levele; 28.

16.
Az oktatási intézmények egészségügyi ellátásáról
Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet
Magyar Pediáter, 1981 15(4), p. 351-361.
Budapest: Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet, 1981. 16 p.;
Budapest: Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet, 1981. p.131-143. In: Módszertani levelek gyűjteménye 1981
Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet módszertani levele; 23.


- EGYÉB


17.
Ajánlás a fertőzések antibiotikus kezelésére a háziorvosi gyakorlatban
1. Légúti infekciók
Országos Háziorvosi Intézet
Budapest : Országos Háziorvosi Intézet, 1994. 15 p.

18.
Ajánlás a fertőzések antibiotikus kezelésére a háziorvosi gyakorlatban
2. Emésztőrendszer
Országos Háziorvosi Intézet
Budapest : Országos Háziorvosi Intézet, 1994. 18 p.

19.
Ajánlás a fertőzések antibiotikus kezelésére a háziorvosi gyakorlatban
3. Húgyúti infekciók
Országos Háziorvosi Intézet
Budapest : Országos Háziorvosi Intézet, 1994. 10 p.

20.
Ajánlás a fertőzések antibiotikus kezelésére a háziorvosi gyakorlatban
4. Bőr és lágyrészek, valamint néhány egyéb szerv infekciói
Országos Háziorvosi Intézet
Budapest : Országos Háziorvosi Intézet, 1994. 12 p.

21.
Ajánlás a fertőzések antibiotikus kezelésére a háziorvosi gyakorlatban
5. Fertőző betegségek
Országos Háziorvosi Intézet
Budapest : Országos Háziorvosi Intézet, 1994. 12 p.

22.
Az alapellátásban dolgozó orvosok feladatai a lakosság kondicionálása
érdekében
Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet
Medicus Universalis, 1986 10(3), p. 181-182.

23.
A körzeti orvos teendői klinikai halál esetén
Országos Körzeti Orvosi Intézet
Medicus Universalis, 1985 18(1), p. 57-58.


IV.
WMA (World Medical Association) policy documents
Az Orvos Világszövetség a szakképesítést érintő dokumentumai- Az alkohol és a közúti biztonság
- Alcohol and Road Safety ? ( Statement, 01/09/1992)

A gyermek joga az egészségügyi ellátáshoz
- The Right of the Child to Health Care ? (Declaration of Ottawa, 01/10/1998)

- Euthanasia
- Euthanasia ? (Declaration, 01/10/1987)

- A menekültek egészségügyi ellátása
- Medical Care for Refugees ? (Resolution, 01/10/1998)

- Ajánlás a falusi térségek egészségügyi ellátására
- Recommendations Concerning Medical Care in Rural Areas ? (01/10/1983)

- Munkahelyi biztonság
- Safety in the Workplace ? (Statement, 01/10/1993)

Melléklet
Nyomtatható forma