Vissza a főoldalra
2019. márc. 25. hétfő Irén, Írisz
 


    egészségbiztosítás
    egészségügyi ellátás
    egészségügyi intézmények működése
    gyógyszerügy-gyógyászati segédeszközök
    közegészségügy-járványügy
    nemzetközi szerződés
    szociálpolitika
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Joginfo >> Jogszabályok >> Tárgy szerint
közegészségügy-járványügy

9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet
az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról

Az élelmiszerekről szóló 1976. évi IV. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatokra vonatkozó 1022/1976. (VII. 11.) MT határozat 1. és 15. pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a szövetkezetek országos érdek-képviseleti szerveivel egyetértésben - a következőket rendeljük:

1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a nem élelmiszeripari terméknek minősülő étel, ital és cukrászati készítmény (a továbbiakban együtt: étel) közfogyasztásra történő előállítására, tárolására, szállítására, feldolgozására, valamint a vendéglátás és minden más étkeztetési forma keretében történő forgalomba hozatalára (a továbbiakban együtt: étkeztetés), a magánháztartásban, nem kereskedelmi céllal folytatott étkeztetés kivételével;
b) az étkeztetést szolgáló termelőüzem, üzlet, konyha, jármű, egyéb létesítmény (a továbbiakban együtt: létesítmény), gép és berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés) tervezésére, a berendezés minősítésére, valamint a létesítmény felszerelésére és üzemeltetésére.

2. § (1) Étkeztetési tevékenységet folytatni csak e rendelet és a mellékletként kiadott Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásainak megtartásával szabad. A gombával és a fagylalttal kapcsolatos étkeztetési tevékenység során a külön jogszabályok előírásait is figyelembe kell venni.
(2) Az étkeztetési létesítmény tervezése és felszerelése során e rendelet és Szabályzat előírásain kívül a külön jogszabályokban foglaltakat is alkalmazni kell.
(3) Az étkeztetési berendezést a gyártás, illetve forgalmazás megkezdése előtt élelmezés-egészségügyi szempontból minősíteni kell. A minősítést a Népjóléti Minisztérium által kijelölt intézet végzi.
(4) Az étkeztetési létesítmény létesítéséhez, átalakításához, használatba vételéhez és időszakosan (szezonálisan) történő üzemeléséhez - más jogszabályban rögzített egyéb feltételek mellett - a területileg illetékes állami közegészségügyi-járványügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) hozzájárulása szükséges.

3. § (1) Ételt kizárólag emberi táplálkozásra alkalmas nyersanyagokból, félkész és késztermékekből, hús és húskészítmény esetén a hatósági állatorvos által megvizsgált és fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minősített termékből és élelmezési célra engedélyezett járulékos (adalék) anyagok felhasználásával szabad készíteni.
(2) Tilos minden olyan tevékenység, amely az étel meghatározott fogyaszthatósági határidőn túli fogyasztását célozza.
(3) Az étel csomagolásához, illetőleg tálalásához csak élelmezés-egészségügyi szempontból engedélyezett anyag használható.
(4) Ha az étkeztetési létesítmény vezetője tudomást szerez az általa előállított vagy forgalomba hozott ételtől eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról, köteles a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni, és - az ételhez használt nyersanyagkészlet, edényzet,
valamint az étel (ételminta) változatlan állapotban való megőrzése mellett - az étel kiszolgálását azonnal beszüntetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról szóló 3141/1/1949. (IX. 20.) NM rendelet 15-19. §-a, a csoportos étkeztetés céljára szolgáló konyhaüzemekre vonatkozó közegészségügyi szabályok megállapítása tárgyában kiadott 114/1951. (Népegészségügy 10.) EüM rendelet, a vendéglátóipari és utasellátó vállalatok közegészségügyi és tisztasági rendjéről szóló 8200-11/1953. (Eü. K. 18.) EüM utasítás, valamint a fagylalt előállításának és forgalomba hozatalának közegészségügyi szabályairól szóló 1/1983. (II. 1.) EüM-BkM együttes rendelet mellékletének V. fejezete a hatályát veszti.

(hatályosság dátuma 2001. november 1.)


Melléklet
Nyomtatható forma