Vissza a főoldalra
2018. jún. 21. csütörtök Alajos, Leila
 


    egészségügyi dolgozók számára
    egészségügyi intézményvezetők számára
    közérdekű információk
    Modszertani levelek
    nemzetközi
    szakorvosi szakterületenként
    szociálpolitika
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Joginfo >> Jogi információk >> szakmai információk
egészségügyi intézményvezetők számára

Beutalóval igénybe vehető ellátások

Vonatkozó jogszabályok:

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről - 94. §
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 10. §, 13. §, és
- a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet - 2. §
- 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet a betegek beutalásának szakmai rendjéről
- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról - 1. sz. melléklet
- 17/1997. (VI. 30.) NM rendelet az orvosi rehabilitációs ellátás keretében történő gyógyfürdőellátások rendeléséről, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyfürdőellátások kiszolgálásának szakmai követelményeiről, valamint az ellátásokhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatás elszámolásának rendjéről
- 20/1995. (VI. 17.) NM rendelet az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről
- 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról


Az egészségügyi ellátórendszerben a fő szabály az, hogy az ellátásokat beutalóval lehet igénybe venni. A háziorvos feladata, hogy a panasszal hozzá forduló, őt szabadon választó, ezért benne bízó beteget megvizsgálja, és ennek eredménye alapján irányítsa további ellátóhoz, szakorvoshoz vagy kórházba.

A beutalás szakmai célja, hogy a beteg a tünetek szakszerű értékelése alapján, a lehető leggyorsabban kerüljön olyan szakemberhez, aki az adott betegség tekintetében jogosult eljárni. A betegellátás tehát irányított.

A másik fontos elv : a progresszív betegellátás elve - , hogy a beteg olyan ellátást kapjon, ami a betegsége alapján indokolt. Az egészségügyi ellátások egy része rutin eljárás, kevés műszer, kisebb orvoscsoport, járóbeteg ellátás is alkalmas a gyógyításra, nem kell tehát "ágyúval lőni a verébre". A megfelelő szintű intézet kiválasztásának is eszköze a beutalás.

Éppen ezért a jogszabályok azt írják le részletesen, hogy mihez nem kell beutaló, a többi ellátás automatikusan beutaláshoz kötött.

A beteg három módon térhet ki a beutalási rend szabályi alól.
1. ha magánorvoshoz fordul, ahol beutalási rend nem érvényesül, de a beteg fizeti a teljes térítési díjat,
2. ha beutaló nélkül vesz igénybe egyes beutaláshoz kötött ellátásokat, de ekkor részleges térítési díj fizetésére kötelezett,
3. ha nem a beutalás szerinti intézményben veszi igénybe az ellátást, amikor ugyancsak részleges térítési díj fizetésére kötelezett.

A 3. esetben az intézmény határozza meg, hogy mely esetekben tekint el ettől, s mely esetekben érvényesíti. A részleges térítési díj összege a következő táblázatban szerepel

1. járóbeteg-szakellátás esetén 1500 Ft
2. fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén

a) aktív minősítésű osztályon
aa) a felvételre jelentkezéskor 4000 Ft
ab) az ellátás időtartamára 800 Ft /nap
ac) az ellátás 31. napjától 400 F t/nap

b) krónikus minősítésű osztályon
ba) a felvételre jelentkezéskor 4000 Ft
bb) az ellátás időtartamára 500 Ft /nap
bc) az ellátás 31. napjától 400 F t/nap

c) ápolási osztályon
a felvételre jelentkezéskor 4000 Ft
az ellátás időtartamára 400 Ft /nap


Ki utalja be a beteget?
Általános szabály, hogy a szükséges szakorvosi ellátást bármely orvos beutalással biztosíthatja betegének. Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra - sürgős szükség esetén - a beteg állapotát észlelő bármely orvos beutalhatja a beteget, illetőleg intézkedhet gyógyintézetbe történő szállításáról.

Az alapellátás orvosa szükség esetén a beteget járóbeteg-szakellátásra vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalja.
Ha a járóbeteg-szakellátás orvosa a nála megjelent beteg további szakorvosi vizsgálatát tartja szükségesnek, konzíliumot kérhet, illetőleg a beteget továbbutalja a szakmailag illetékes másik szakrendelésre.
Amennyiben a járóbeteg-szakellátás orvosa a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezését tartja szükségesnek, a beteget fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalja.

Ez az általános szabály azonban nem mindig érvényesül. Az orvosok számára szakmai szabályok korlátozzák azt, hogy bárhová beutaljanak beteget. Egyes ellátásokat kizárólag több lépcsős kivizsgálás és javaslat alapján lehet igénybe venni, s a beutalás csak ennek eredménye lehet (pl. a computer tomographos vizsgálat ilyen, ha nem sürgősségi ok miatt, a kórházba szállítás során kerül rá sor).Az MRI (mágnesen magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubsztrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa, PET (pozitronemisszós tomográfia) vizsgálatra pedig kizárólag a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglalt feladatai keretében utalhatja be.

Az orvos saját magát és közeli hozzátartozóját [Ptk. 685. § b) pont] egészségügyi szakellátásra utalhatja akkor is, ha nem végez orvosi gyakorlatot (?pro familia tevékenység?). Ez azt is jelenti, hogy ezek az orvosok más beteget nem láthatnak el biztosítási alapon!

A terhesség orvosi javallat alapján történő megszakítására a kijelölt intézményekben kerülhet sor, amelyek a magzatvédelmi törvény végrehajtási rendeletében tételesen szerepelnek. A szülészeti ellátás keretébe tartozó genetikai tanácsadást és az ehhez szükséges diagnosztikai vizsgálatokat, továbbá a meddőség tényének és okának megállapításához szükséges vizsgálatokat a biztosított szülész-nőgyógyász vagy urológus szakorvos beutalása alapján veheti igénybe.

A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos utalhatja be.

Ugyanígy a beutalás nem minden orvos joga, ha gyógyfürdő kezelésről van szó, ezeket csak a reumatológiai, rehabilitációs, fizioterápiás szakorvosi ismeretekkel rendelkező orvosok írhatják fel, s itt a rendelhető kezelés szám is korlátozott. Itt is rehabilitációs kezelésről van szó.

A szanatóriumi beutalási rend meghatározza azokat a betegségeket és állapotokat, amelyek esetében az arra illetékes szakorvos, illetve a kezelőorvos szanatóriumba utalhatja a beteget. Ennek azért van jelentősége, mert egye szanatóriumi ellátásfajták részleges vagy teljes térítés mellett vehetők csak igénybe.

Hová utalja az orvos a beteget?
A beteget a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe indokolt beutalni. Ez az intézmény nem tagadhatja meg a beteg ellátását.

Amennyiben a beteg vizsgálatára, illetőleg gyógykezelésére nem biztosítottak a megfelelő feltételek, a beteget a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, illetve legkönnyebben megközelíthető és a megfelelő feltételekkel rendelkező szakellátásra célszerű beutalni. (Ez a progresszív ellátás elvéhez kapcsolódik.)

Kérheti-e a beteg a máshová történő beutalást?
Igen, kérheti. A beutaló orvostól kérheti más, szakellátására területileg nem illetékes egészségügyi intézménybe történő beutalását. A jogszabály ?indokolt esetben? engedi ezt meg, de meghatároz ilyen eseteket.
Indokolt esetnek minősül, ha a beteg olyan intézménybe kéri beutalását, ahol előzőleg már kezelték. (A kúraszerű, rendszeres kezelésre történő visszatéréskor nem szükséges minden alkalommal beutaló sem.)
Ilyen esetekben a beutaló orvos előzetesen tájékozódik az intézmény fogadóképességéről.
Előzetes helybiztosítás nélkül - a sürgős szükség esetét kivéve -, a beutalt beteg vizsgálata, illetőleg gyógykezelése visszautasítható, ha az veszélyeztetné a szakellátást végző egészségügyi intézmény területi feladatainak ellátását.

A beteg szakorvosi vizsgálatára, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával egyidejűleg a beutaló orvos a mentőszállításról is intézkedhet.
Nyomtatható forma