Vissza a főoldalra
2019. máj. 20. hétfő Bernát, Felícia
 


    Életed az ételed
    Egészségpolitika
    Mentálhigiéné
    Orvostudomány
    Természetgyógyászat
    Család, életmód
    Praxisprivatizáció
    Kórházprivatizáció
    Környezetvédelem
    Egészséges élet
    Biztosítás
    Társadalom
    Társadalompolitika
    Alapellátás
    Szakellátás
    Fekvőbeteg ellátás
    Rehabilitáció prevenció
    Betegség gyógyítás
    Civilszervezetek
    Népegészségügyi programiroda hírei
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Vitalitas Online
Egészségpolitika

Gyermek mentálhigiéné a Vadaskertben
A Vadaskert Alapítvány célja a gyermekek mentális egészségének javítása – a gyermekpszichiátriai és pszichológiai kezelés, valamint utógondozás biztosítása mellett – a prevenció eszközeivel. A célkitűzések összhangban állnak az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program javaslataival. A Vadaskert Alapítvány szakemberek továbbképzését, prevenciós ismeretterjesztését és oktatását, valamint a gyermekek pszichiátriai betegségének megelőzését célzó fejlesztési terveinek támogatására a Johnson & Johnson gyógyszervállalata, a Janssen-Cilag 50 000 USD érték? adományt nyújt át.

Magyar kutatók vizsgálatai alapján hazánkban a járóbeteg-ellátásban a betegek 25-60 százaléka küzd lelki természetű zavarokkal. Ugyanakkor világszerte megfigyelhetô az a tendencia, hogy a lelki, pszichiátriai betegségek egyre nagyobb arányban fordulnak elô gyermekkorban. A nemzetközi vizsgálatok szerint a gyerekek 5-20 százaléka szenved lelki, pszichiátriai zavarokban, ez Magyarországon 100.000-400.000 átmenetileg vagy tartósan pszichológiai, pszichiátriai kezelést igénylô gyermeket jelent. A gyermekkori mentális zavarok közé tartozik például a figyelemzavar, a hiperkinetikus szindróma, a szorongásos kórképek (fóbiák, pánikbetegség, kényszerbetegség), a depresszió és az étkezési zavarok. A válások nagy száma, a gyerekek egyre növekvô iskolai leterheltsége, valamint a család, mint társadalmi egység nagyobb veszélyeztetettsége szükségessé teszi a gyermekpszichiátriai ellátórendszer fejlesztése mellett a gyermekpszichiátriai kórképek korai felismerését és fôképp megelôzését.

A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért elsôként biztosítja Magyarországon a gyermekek integrált pszichiátriai, pedagógiai ellátását és utógondozását intézményei – a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, valamint a Vadaskert Fejlesztô és Felzárkóztató Általános Iskola – segítségével. Az 1989 óta sikeresen működő Vadaskert Alapítvány mostanáig a gyógyító és oktató tevékenységre helyezte a hangsúlyt. A prevenciós szemlélet fejlôdésével lépést tartva 2001-ben kibôvíti tevékenységi körét és a megelôzést, a korai felismerést célzó átfogó prevenciós programot indít. A prevenció jelentőségét a mentális betegségek csökkentésében alátámasztja például az az Egyesült Államokban végzett legújabb kutatás eredménye, amely szerint a kezeletlen magatartászavaros gyerekek csaknem 60 százaléka felnôtt korában drogfüggővé válik.

A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért a gyógyító és oktató, valamint prevenciós tevékenység mellett kiemelkedô szerepet szán a kutatásnak és a szakemberképzésnek, valamint a gyermekpszichiátriai kórképek megelőzésével kapcsolatos ismeretterjesztésnek, oktatásnak is. A Vadaskert Alapítvány célkitűzései között szerepel a gyermekek pszichés egészségének megőrzésében érintett szakemberek összefogása, képzése, és munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében a szakemberek között országos hálózatának létrehozása.

A gyermekkori pszichés problémák megelôzésében a leghatékonyabb módszer a szülők támogatása a gyermeknevelés kérdéseiben. A Vadaskert Alapítvány lehetôséget kíván teremteni a szülôk számára problémáik megválaszolására, és az általános tájékozódásra egyaránt. A közvetlen és személyre szabott kapcsolatteremtés eszközeként internetes honlapot is létrehoz, melynek segítségével a szülôk és a gyerekek egyaránt választ kaphatnak kérdéseikre, támogatást problémáik megoldásához, és bôvíthetik a lelki jólét megôrzésére vonatkozó ismereteiket. A szülôk számára segítséget nyújthat majd a tapasztalatok és minták átadására szolgáló szülôi klub, melynek indítását szintén tervbe vette a Vadaskert Alapítvány. A tájékozódás lehetôségét a szülôk és a gyermekek számára a leggyakoribb pszichés problémákkal foglalkozó tanácsadó füzetek kiadásával is segíteni kívánja a Vadaskert Alapítvány.

A hosszú távú tervek között szerepelnek még prevenciós célú, széles körű iskolai szűrések és a veszélyeztetett gyermekek számára speciális programok indítása. A Vadaskert Alapítvány célja és tervezett tevékenységei összhangban állnak az Egészségügyi Minisztérium Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programjában a mentális betegségek megelôzésére vonatkozó alprogramban leírt célkitűzésekkel.

A Vadaskert Alapítvány a gyermekek mentális egészségmegôrzése érdekében kialakított programjának megvalósításához a Johnson & Johnson gyógyszervállalata, a Janssen-Cilag 50 000 dolláros adománya biztosítja az elinduláshoz szükséges erôforrásokat. Dr. Tringer László tanszékvezetô egyetemi tanár, az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program a “Mentális betegségek megelôzése” cím? alprogramjának vezetôje méltatta a civil kezdeményezést, amely a népegészségügyi program sikeres megvalósulásához járul hozzá. “A magyar lakosság egészségi állapotában érdemi javulás akkor érhetô el, ha a kormány kezdeményezéseit és programjait társadalmi összefogás övezi, ezért különösen üdvözlendô az a példaértékű magatartás, hogy a gyermekek mentális egészség- megőrzésére létrejött kezdeményezés érdekében karöltve lép fel egészségügyi intézmény, non-profit alapítvány, és piaci szereplő",– jelentette ki Tringer professzor. A lelki egészség az egyén kiegyensúlyozott életének alapja, ezért kiemelten fontos a mentális egészség megôrzése, és a felmerülô problémák korai kezelése. Tringer professzor hangsúlyozta, hogy a felnôttkori súlyos mentális betegségek jelentôs része gyermekkorban végzett prevencióval elkerülhető. Ennek megvalósításában a Vadaskert Alapítvány úttörő szerepet vállal, és egyben támogatja a Népegészségügyi Program gyermekpszichiátriai prevenciós célkitűzéseit.

2001.11.06.
Melléklet
Nyomtatható forma