Vissza a főoldalra
2020. feb. 24. hétfő Mátyás
 


    Jogszabályok
    Jogi információk
    Ujdonságok
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Joginfo

JOGI HÍRLEVÉL
A katonai szolgálat új egészségi alkalmasság elbírálásáról
 
A hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai szolgálatra és a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi alkalmasság elbírálásáról új együttes rendeletet adott ki a honvédelmi és az egészségügyi miniszter. A rendelet 2002. március 1-én lépett hatályba.

A 9/2002. (II.28.) HM-EüM rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2002. évi 28. számában.
0000-00-00
 
Változtak az egészségügyi szakasszisztens képzés követelményei
 
Megjelent a 6/2002. (II.27.) EüM rendelet az egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelményeinek kiadásáról. A rendelet melléklete foglalja össze a szakmai- és vizsgakövetelményeket, 2002. március 6-ai hatállyal. Az új rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2002/27. számában.
0000-00-00
 
Közlemény pályázatról
 
Az Egészségügyi Minisztérium közleményt tett közzé a regionális egészségügyi fejlesztési programok megvalósításának támogatására kiírt pályázatról. A közlemény megtalálható az Egészségügyi Közlöny 2002. évi 5. számában.
0000-00-00
 
Egészségügyi Minisztériumi tájékoztató
 
A 8003/2002. (EüK 5.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti intézmény kijelöléséről rendelkező 805/2001. (EüK 21.) EüM tájékoztató módosításáról. A tájékoztató lényege, hogy az Országos Haematológiai és Immunbiológiai Intézet szövegrész helyébe az Országos Gyógyintézeti Központ szövegrész kerül.
A tájékoztató megtalálható az Egészségügyi Közlöny 2002/5. számában.
0000-00-00
 
Tájékoztató a helyi önkormányzatok 2003. évre szóló címzett támogatási igénybejelentésről
 
Az Egészségügyi Minisztérium közzétette a 8002/2002. (EüK 4.) EüM tájékoztatóját a helyi önkormányzatok 2003. évre szóló címzett támogatási igénybejelentéséhez előírt szakmai program (beruházási koncepció) tartalmi követelményeiről. A tájékoztató megtalálható az Egészségügyi Közlöny 2002/4. számában.
0000-00-00
 
Új rendelet a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről
 
A közlekedési és az egészségügyi tárca együttes rendeletben szabályozta a polgári légiközlekedés szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeit és kiadásuk rendjét. Az új rendelkezéseket tartalmazó 14/2002. (II.26.) KöViM-EüM együttes rendelet a Magyar Közlöny 2002/26. számában található.
0000-00-00
 
Módosultak az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzésére vonatkozó szabályok
 
A 4/2002. (II.20.) EüM rendelet jelentős terjedelemben módosította az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 73/1999. (XII.25.) EüM rendeletet. A módosítás eredményeként megváltoznak az egyes képzési formákban évente megszerezhető pontértékek, a továbbképzési programok akkreditációjával kapcsolatos eljárás. (A módosító rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2002/24. számában.)
0000-00-00
 
Minisztériumi tájékoztató a vízhasználattal összefüggésben kiadott engedélyekről
 
Az egészségügyi miniszter tájékoztató formájában (8001/2002. (EüK) EüM tájékoztató) közzétette az ivó- és használati melegvíz-ellátás, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre és a víz kezelésére alkalmazott technológiákra kiadott egészségügyi engedélyeket. (A tájékoztató megtalálható az Egészségügyi Közlöny 2002/3. számában.)
0000-00-00
 
Hulladékkezelés az egészségügyi intézményekben
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter kiadta az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékkezeléséről szóló 1/2002. (I.11.) EüM rendeletét. (A rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2002. évi 2. számában.)
0000-00-00
 
Változnak a meddőségkezelési eljárás szabályai
 
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII.17.) NM rendeletet módosította az 50/2001. (XII.28.) EüM rendelet. A módosítás szerint a jövőben nemcsak az első eredményes szülésig támogatja az egészségbiztosítás a meddőségkezelési eljárásokat. Az új rendelet január végén lép hatályba. (Megtalálható a Magyar Közlöny 2001. évi 157. számában.)
0000-00-00
 
Új gyógyszerek és gyógyszerárak kihirdetése
 
A kormány módosította a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI.21.) Korm. rendeletét, amelynek mellékleteiben új készítmények is megjelentek. Az új mellékleteket tartalmazó 309/2001. (XII.28.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2001/157. számában található meg.
0000-00-00
 
Finanszírozási előleg a közforgalmú gyógyszertáraknak
 
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet módosítása részletesen szabályozza a finanszírozási előleg igénylésének feltételeit. Az új előírásokat tartalmazó 308/2001. (XII.28.) Korm. rendelet tartalmazza, amely megtalálható a Magyar Közlöny 2001. évi 157. számában.
0000-00-00
 
Új rendelet a természetes fürdővizekről
 
A Kormány rendeletben határozta meg a természetes fürdővizek minőségi követelményeit, valamint a természetes fürdőhelyek kijelölésének és üzemeltetésének szabályait. (A 273/2001. (XII.21.) Korm. rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2001/150. szám II. kötetében.)
0000-00-00
 
ÚJ HBCs súlyszámok
 
A 45/2001. (XII.22.) EüM rendelet módosította a HBCs pontértékeket. Az új rendelkezések szerinti pontértékek 2002. február 1-én lépnek hatályba. (Az új rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2001/151. számában.)
0000-00-00
 
Változnak az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási feltételei
 
A 257/2001. (XII.19.) Korm. rendelet módosította az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletet. (Az új rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2001/148. szám I. kötetében.)
0000-00-00
 
Az élelmezési menedzser és az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítések új feltételei
 
Az egészségügyi miniszter rendeletben határozta meg az élelmezési menedzser és az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit. A 43/2001. (XII.18.) EüM rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza az új követelményeket. A rendelet december 23-án hatályba lépett. (Az új rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2001/147. szám I. kötetében.)
0000-00-00
 
ÚJ ALAPÍTÓ OKIRAT
 
Az Egészségügyi Minisztérium közzétette az Országos Gyógyintézeti Központ Alapító Okiratát. (A közlemény megtalálható az Egészségügyi Közlöny 2001/26. számában.)
0000-00-00
 
Változnak egyes egészségügyi pótlékok
 
A kormány 2002. január 1-ei hatállyal módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII.23.) Korm. rendeletet. A módosítás lényege, hogy egyes munkakörökben emelkedik a pótlékalap. A módosítást tartalmazó 302/2001. (XII.27.) Korm. rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2001. évi 156. számában.
0000-00-00
 
Megszavazták a képviselők a kórháztörvényt
 
Az Országgyűlés december 18-ai ülésén elfogadta az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló törvényt. A törvény rendelkezései - egy kivételével - 2002. március 31. napján lép hatályba azzal, hogy szabadfoglalkozású orvosi (gyógyszerészi) tevékenység az erre irányuló szerződések alapján csak 2003. január 1-től folytatható.

2002. január 1-én lép hatályba a törvény 9.§ (2) bekezdése, amelynek lényege, hogy nem köthető alvállalkozói szerződés intézeti gyógyszertár működtetésére, illetőleg olyan vállalkozással és nonprofit szervezettel, amelynek tagjai között közvetlenül vagy közvetetten gyógyszer, gyógyászati segédeszköz gyártásával, forgalmazásával foglalkozó van. (A törvény szövege megtalálható a Magyar Közlöny 2001. évi 153. számában.)

A 2001. ÉVI CVII. TÖRVÉNY TELJES SZÖVEGE MEGTALÁLHATÓ AZ "ÚJDONSÁGOK-TÖRVÉNYJAVASLATOK" MENÜPONT ALATT.
0000-00-00
 
Egészségügyi statisztikai adatgyűjtés
 
Az Egészségügyi Közlöny 25/2001. évi száma közzétette a 8007/2001. (EüK 25) EüM tájékoztatót, amely a 2001. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) azon részéről, amely az egészségügyi tevékenység területét érinti.
0000-00-00
 
Változnak a légszenyezettségi határértékek
 
Megjelent a légszenyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosítása, amely kihirdetése napján lépett hatályba. A módosító rendelet (25/2001. (XII.7.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet) megtalálható a Magyar Közlöny 138/2001. évi számában.)
0000-00-00
 
Helyesbítés
 
A Magyar Közlöny 138/2001. száma helyesbíti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 228/2001. (XI.30.) Korm. rendelet 11.§-ának (3) bekezdését.
0000-00-00
 
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének zárszámadása
 
A Magyar Közlöny 137/2001. évi számában került közzétételre a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény.
0000-00-00
 
Amortizáció támogatása a háziorvosi ellátásban
 
A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 229/2001. (VIII.5.) Korm. rendelet tételesen szabályozza, hogy az alapellátási vállalkozások által működtetett eszközök, ingatlanok után milyen mértékű - amortizációs célú - támogatások igényelhetők. (A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 137/2001. számában.)
0000-00-00
 
Megszűnik néhány országos egészségügyi intézet
 
A Magyar Közlöny 137/2001. számában megjelent a 41/2001. (XII.5.) EüM. rendelet, amely hatályon kívül helyezi az Országos Haematológia és Vértranszfúziós Intézetről, az Országos Vérellátó Központról, valamint az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet létrehozásáról szóló 48/1995. (XII.29.) NM. rendeletet. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
0000-00-00
 
Változnak az egészségbiztosítási szabályok
 
A Kormány módosította a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendeletet. A módosítások egyebek mellett több ponton is érintik a táppénz összegének kiszámításával kapcsolatos rendelkezéseket. Az új táppénzszabályok 2002. január 1-én lépnek hatályba.
(A módosító rendelet megtalálható a 135/2001. számú Magyar Közlönyben.)
0000-00-00
 
A központi gyakornoki rendszerről
 
Megjelent a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályairól szóló új egészségügyi miniszteri rendelet (36/2001.(X.17.) EüM rendelet, Magyar Közlöny 113. szám). A rendelet 2001. október 25-én hatályba lépett az egyetemeknek a rendszerbe vételi szabályzatot a hatálybalépés napjától számított 60 napon belül kell elkészíteniük.
0000-00-00
 
Új rendelet a kozmetikai termékekről
 
Megjelent a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI.23.) EüM. rendelet. Az új szabályozás igazodik az Európai Unió normáihoz és az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. A csatlakozás prognosztizált időpontjára figyelemmel hozzávetőlegesen két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kozmetikai termékekre vonatkozó új követelmények teljesítésére a gyártók és forgalmazók, valamint az ellenőrzést végzők felkészülhessenek. (A rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 133/2001. évi számában.)
0000-00-00
 
Megjelent a kórházi ellátási standardok kézikönyve
 
Az Egészségügyi Közlöny 24/2001. évi száma közzétette a kórházi ellátási standardok kézikönyvét.
0000-00-00
 
Ötvenezer forintra emelkedik a minimálbér
 
A 224/2001. (XI.21.) Korm. rendelet szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak kötelező legkisebb munkabére (minimálbér) 2002. január 1-től ötvenezer forint. A rendeletet már a januári fizetéseknél is alkalmazni kell. (A rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 131/2001. évi számában.)
0000-00-00
 
A közszféra egyösszegű keresetkiegészítése
 
Kihirdetésre került és november 21-én már hatályba is lépett a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséről szóló 223/2001. (XI.21.) Korm. rendelet. (A rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 131/2001. évi számában.)
0000-00-00
 
Felmérik a korszerű röntgen tüdőszűrő berendezések cseréje iránti igényeket
 
Az Egészségügyi Közlöny 23/2001. számában közzétett minisztériumi közlemény felhívja az egészségügyi intézményeket, hogy a lakossági tüdőszűrésre szolgáló röntgen gép parkból az elavult, korszerűtlen berendezések kivonása érdekében jelezzék a korszerű röntgen tüdőszűrő berendezések beszerzésének támogatására vonatkozó igényeiket. Az igények benyújtásának határideje 2002. január 15.
0000-00-00
 
Pályázati felhívás drogbetegek egészségügyi ellátásának javítására
 
Az Egészségügyi Minisztérium közleményben tette közzé pályázati felhívását a drogbetegek egészségügyi ellátásának javítására. A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati kiírás közlönyben történő megjelenését követő 30. nap. (A közzététel napja 2001. november 21.) A pályázati adatlap letölthető az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról: www.eum.hu
(A közlemény megtalálható az Egészségügyi Közlöny 23/2001. számában)
0000-00-00
 
Gyógyszerek árváltozásai
 
Az Egészségügyi Minisztérium közzétette az egyes törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 2001. november 17-től érvényes árait. (egészségügyi miniszter 8006/2001. (EüK.22.) EüM tájékoztató a gyógyszerek áráról)
0000-00-00
 
Módosult az Egészségbiztosítási Alap 2001. évi költségvetése
 
Kihirdetésre került a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény, amelynek 31§ (3) bekezdése tartalmazza az Egészségbiztosítási Alap 2001. évi előirányzatainak változásait.

(A törvény megtalálható a Magyar Közlöny 128/2001. számában.)
0000-00-00
 
Módosító javaslatok a kórháztörvényhez
 
Kormánypárti képviselők összesen 71 módosító javaslatot nyújtottak be az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló T/5047. számú törvényjavaslathoz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2001. november 22-ei ülésén tárgyalja a módosító javaslatokat. Az ellenzéki pártok képviselői nem nyújtottak be módosító javaslatot.
0000-00-00
 
Nemzetközi szerződések megerősítése
 
Az Országgyűlés a 70/2001. (XI.7.) OGY határozatával megerősítette az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológiai és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményét, az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményt, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét. Az Országgyűlés határozatát a Magyar Közlöny 2001/123. száma tette közzé. (Az Egyezmények és a Jegyzőkönyv teljes szövege megtalálható az ÚJDONSÁGOK - ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK menüpont alatt.)
0000-00-00
 
Egyes egészségügyi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése
 
Az egészségügyi miniszter a 39/2001. (XI.9.) EüM rendeletével 2001. november 24-ei nappal hatályon kívül helyezett 1978 és 1998 között kiadott 14 miniszteri rendeletet. (Magyar Közlöny 2001/124. szám)
0000-00-00
 
Módosulnak a gyógyszerek helyettesíthetőségére vonatkozó szabályok
 
Az egészségügyi miniszter a 38/2001. (XI.9.) EüM rendeletével módosította a gyógyszerek helyettesíthetőségéről szóló 37/1999. (VIII.24.) EüM rendeletet. A módosítások 2001. november 24-én lépnek hatályba. (Magyar Közlöny 2001/124. szám.)
0000-00-00
 
Az egészségügyi miniszter új rendeletei
 
Az egészségügyi miniszter rendeletben módosította a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II.8.) NM rendeletet, valamint a közforgalmú gyógyszertárban és gyógyszerkészítő laboratóriumban készített gyógyszerek előállításának és készítési díjának egyes kérdéseiről szóló 9/1995. (II.24.) NM rendeletet. A 37/2001. (XI.9.) EüM rendelettel közzétett módosítások 2001. november 12-én léptek hatályba. (Magyar Közlöny 2001/124. szám)
0000-00-00
 
A magisztrális gyógyszerek készítési díjai és a társadalombiztosítási támogatások változnak.
 
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendeletet módosította a 208/2001. (X. 31.) Korm. rendelet, amelynek eredményeként 2001. november 12-ei hatállyal emelkednek az egyes magisztrális gyógyszerek készítési díjtételei és ezzel egyidejűleg változnak a társadalombiztosítási támogatások is. (A módosító rendelet megjelent a 122/2001. számú Magyar Közlönyben.)
0000-00-00
 
Az orvostechnikai eszközök felülvizsgálatát végző szervezetek kijelölése.
 
Az Egészségügyi Minisztérium Orvostechnikai Hivatala közleményben közzétette az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatának végzésére jogosult szervezetek listáját. (A közlemény megjelent az Egészségügyi Közlöny 2001/21. számában.)
0000-00-00
 
Változott a terhességmegszakítás térítési díja.
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye szerint a terhességmegszakításért fizetendő térítési díj összege 2001. október 1. napjától 19132 forint. (A közlemény megjelent az Egészségügyi Közlöny 2001/21. számában.)
0000-00-00
 
Módosult a járóbeteg szakellátás tevékenységi kódlistája
 
Az egészségügyi miniszter közleménye módosította a járóbeteg szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet. (A közlemény megjelent az Egészségügyi Közlöny 2001/21. számában)
0000-00-00
 
Jogharmonizáció, kötelező egészségbiztosítás
 
A Magyar Közlöny 118. száma október 25-ei nappal kihirdette az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2001. évi LXX. törvényt.
0000-00-00
 
Változik a közgyógyellátottak részéről rendelhető gyógyszerek köre
 
A 35/2001. (X. 17.) EüM rendelet módosította a közgyógyellátási jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendeletet. (A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 113. számában.)

A most közzétett rendelet a térítésmentesen rendelhető gyógyszerek körét új mellékletben összegzi és a módosítások 2001. november 2-án lépnek hatályba.
0000-00-00