Vissza a főoldalra  
Online
2020. feb. 25. kedd Géza

   Vitalitas Online
     Életed az ételed
     Egészségpolitika
     Mentálhigiéné
     Orvostudomány
     Természetgyógyászat
     Család, életmód
     Praxisprivatizáció
     Kórházprivatizáció
     Környezetvédelem
     Egészséges élet
     Biztosítás
     Társadalom
     Társadalompolitika
     Alapellátás
     Szakellátás
     Fekvőbeteg ellátás
     Rehabilitáció ...
     Betegség gyógyítás
     Civilszervezetek
     Népegészségügyi ...

 

  A magyarok szexuális szokásairól .


Az ELTE Pszichológiai Intézete és a Marketing Centrum ez év januárjában reprezentatív felmérést végzett a magyarok szexuális életéről. A kutatás szerint a felnőtt magyar férfiak 47 százaléka küzd különböző szexuális problémákkal, s mindez többségük életminőségére is rányomja a bélyegét. Mégis, mindössze 9 százalékuk kér az orvostól, a pszichológustól, vagy a partnerétől segítséget. Legáltalánosabb probléma a merevedési zavar, amely a magyar férfiak 10 százalékát, mintegy 400 ezer embert (!) érint komolyabban. A fokozottan érintettek mellett a férfiak további 18 százaléka is gyakran tapasztal erekciós zavarokat. több mint 1 millió férfi és ugyanennyi nő problémája Így a merevedési zavar.

Magyarországon ez idáig csak esetlegesen és szórványosan készültek kutatások a felnőtt lakosság szexuális viselkedéséről, illetve a szexuális zavarok előfordulásáról. A Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet és az ELTE Pszichológiai Intézete 2002. januárjában arra vállalkozott, hogy egy reprezentatív felmérés keretében a lehető legátfogóbban – a szenzitív kérdéseket sem kerülve – készít felmérést a témában. A kutatást az Abbott Laboratories szponzorálta.
A felmérés során 2002. január 11–20. között 2 ezer személyes interjú készült, országszerte véletlenszerűen kiválasztott háztartásokban. A 136 előre kijelölt mintavételi körzetben véletlen „sétás eljárással” választották ki a felkeresett háztartásokat, az egyes körzetekben az ott élők számával arányosan készültek interjúk. A kvótaszempontokat a KSH 2000. évi népszámlálási adatai alapján állították be a nemek és az életkori csoportok lakosságon belüli eloszlása alapján. Az alapminta kielégítően pontosan reprezentálja a teljes felnőtt magyar lakosságot a válaszadók lakóhelyének nagysága, neme, életkori csoportja és iskolai végzettsége szerint. A közölt alapadatok becslési hibája általában kisebb mint 3 százalékban, egyes almintákban azonban ennél nagyobbak is lehetnek a hibák.
A szexualitás – és különösen a szexuális zavarok kérdésköre – többé-kevésbé tabutémának számít a magyar felnőttek széles csoportjaiban. Éppen ezért a kutatás során két kérdőívblokkban tettek fel kérdéseket. Először – hagyományos módon – a kérdezőbiztosok olvastak fel kevéssé szenzitív kérdéseket, majd mindenkinek átadtak egy borítékot, melyben egy önkitöltős kérdőív volt elhelyezve. Az összes megkérdezett 75 százaléka adott vissza használhatóan kitöltött kérdőíveket. A válaszadási hajlandóság 60 év fölött és a legkevésbé iskolázottak körében.


A partnerkapcsolatok

A 18 évnél idősebb magyarok 75 százalékának van állandó társa, partnere. Az állandó társ az esetek 75 százalékában férjet/feleséget jelent, 12 százalékában élettársat, 13 százalékban pedig különélő társat. Másképpen: a felnőtt magyarok 65 százaléka együtt él állandó társával, további 10 százalékuk külön él, de van állandó társa, végül a negyedüknek nincs állandó társa.
Az állandó társas kapcsolat léte természetesen erősen életkorfüggő. A 30-49 éves korosztály tagjai élnek a legnagyobb valószínűséggel együtt állandó partnerükkel, míg a 70 éven felüliek 58 százalékának nincs állandó partnere. Az állandó partner nélkül élők sokkal nagyobb valószínűséggel kerülnek a vagyoni helyzet szerinti alsó 25 százalékba, mint feljebb. Az állandó partnertől külön élni viszont a gazdagabbakra jellemző.


Állandó partnerkapcsolatok életkor szerint

Az állandó társ léte nem feltétlenül jelent szexuális partnerséget is, az állandó szexuális partner viszont sok esetben nem egyetlen főt jelent. A férfiak 5 százaléka több állandó jellegű szexuális kapcsolattal „dicsekszik”, miközben a nőknek mindössze 1 százaléka „vallotta be” ugyanezt. Ennél azonban többet is lehet mondani a „hűtlenkedésekről”. Rákérdeztek az alkalmi szexuális kapcsolatokra is. A válaszok egybevetéséből az derült ki, hogy a felnőtt magyarok 28 százaléka él nemi életet egynél több partnerrel. Ugyanakkor 18 százalékuk –már- vagy még – nem él nemi életet.
A nők lényegesen kisebb valószínűséggel számoltak be párhuzamos kapcsolatokról, mint a férfiak. Ez a nem túl meglepő adat jelzi: még mindig erősen érvényesül a kettős erkölcs Magyarországon. A férfiak hajlamosak büszkélkedni „félrelépéseikkel”, míg a nők hajlamosak eltitkolni ugyanezt. Ennek fényében viszont különösen figyelemre méltó, hogy a 30–39 éves korosztályban a férfiak bizonyultak „hűségesebbnek”.

Van-e Önnek állandó szexuális partnere?

Az átlag magyar férfinek 9, az átlag magyar nőnek 4 szexuális partnere volt élete során. Joggal várhatnánk, hogy a férfiak és a nők átlagosan ugyanannyi partnerről számoljanak be. De nagyon nincs így. Ez viszont valószínűen azt mutatja, hogy a nők hajlamosak megfeledkezni néhány futó kalandjukról, míg a férfiak emlékezete hajlamos felfelé „kerekíteni”. Megfigyelhető, hogy nem a legöregebbek számoltak be a legtöbb szexuális partnerről, hanem a középgenerációk tagjai. Ebben a ’68 környékén kibontakozó szexuális forradalom hatását láthatjuk. A „nagy generáció” tagjai mostanában az 50-es éveiket tapossák. Az előző korosztályok szexualitása viszont sokkal szigorúbb keretek között zajlott, mint a ’68 után felnőtté válóké.


Összesen hány szexuális partnere volt eddigi élete során?
A szexuális aktivitás

A kérdőívkitöltő férfiak 91 százaléka tekinti magát szexuálisan aktívnak, mindössze 2 százalékuk nyilatkozta azt, hogy még, 7 százalékuk pedig azt, hogy már nem él nem életet. A nőknél viszont 3 százalék mondta azt, hogy még nem, és 19 százalék hogy már nem él nemi életet. Ez bizonyosan abból adódik, hogy a nőknél 10 évvel korábban kezd el radikálisan csökkenni a szexuálisan aktívak aránya, mint a férfiaknál
Tovább árnyalja a képet, ha azt vesszük szemügyre: hányszor szeretkeztek a magyar felnőttek az elmúlt 10 napban. A magukat szexuálisan aktívnak tekintők 13 százaléka nem szeretkezett az elmúlt 10 napban, és a szeretkezések számának átlaga 3,4-nek adódik. A férfiak megint csak több szeretkezésről számoltak be, mint a nők

Hányszor szeretkezett Ön az elmúlt 10 napban?

Az elmúlt 10 nap szeretkezéseinek átlaga természetesen függ az életkortól: 18–29 év között 4,6, 30-59 év között 3,9, míg 60 év felett 2,1 aktusról számoltak be a megkérdezettek. Meglepőbb adat, hogy a szeretkezések száma (nemtől függetlenül) erősen függ a válaszadók vagyoni helyzetétől. Az alsó 25 százalék körében 2,4, az alsó középhez tartozók körében 2,8 a felső középhez tartozók körében 3,2 végül a felső 25 százalékban 3,4 az átlag.
A szexuálisan aktív magyarok körében átlagosan 33 percig tart egy átlagos szeretkezés az előjátéktól a beteljesülésig, és ebből átlagosan 15 perc az előjáték. A budapestiek és a legalább érettségizettek átlagosan 5 perccel több időt fordítanak a szeretkezésre, mint a vidékiek, illetve a kevésbé iskolázottak. Ezen kívül az is megállapítható, hogy több időt fordítanak a szeretkezésre azok, akiknek nincs állandó kapcsolatuk, mint a tartós kapcsolatban élők. A legnagyobb különbségeket azonban életkor szerint találtuk: a 18–29 évesek átlagosan 16 perccel fordítanak több időt a szeretkezésre, mint a 60 év fölöttiek.

Kezdeményezés, visszautasítás

A magyarok kapcsolataiban is inkább a férfiaké a kezdeményező szerep. Minél idősebbek a válaszadók, annál inkább. Ugyanakkor a legtöbben mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél azt nyilatkozták, egyforma gyakran kezdeményezik ők, illetve a partnerük a szexuális együttléteket.

Önöknél ki szokta kezdeményezni a szexuális együttléteket?

A kezdeményező szerep férfi dominanciája szeretkezési gyakoriság szerint csökken. A sokszor szeretkező pároknál lényegesen gyakoribb az, hogy a nők is kezdeményeznek, mint azokban a kapcsolatokban, ahol ritkábbak az együttlétek. A magyarok csak ritkán szokták visszautasítani partnereik kezdeményezéseit, és még ritkábban találnak visszautasításra. Különösen igaz ez a nőkre. A férfiak ugyanis lényegesen több visszautasítással találkoznak, mint a nők, persze azért is mert ők kezdeményeznek gyakrabban. A legtöbb visszautasítással a 60 évnél idősebb férfiak szembesülnek, a legkevesebbel pedig a 18-29 éves nők. A leggyakrabban a 30–59 éves nők szokták elhárítani kedvesük közeledését, a legritkábban pedig a 18–29 éves férfiak.
A nemi életet élők többsége 59 százaléka úgy gondolja, hogy a partnerrel való szeretkezéseinek gyakorisága éppen annyi, amennyit szeretne, és pont ennyien vélekednek úgy, hogy a partnerük is éppen annyit szeretne szeretkezni, mint amennyit szeretkeznek. Ugyanakkor a nők 26 százaléka többet szeretne szeretkezni, mint amennyire sor kerül, a férfiaknál pedig 47 százalék érez így. Ezzel szinkronban a nők 42 százaléka úgy véli, hogy a partnere több együttlétre vágyik annál, mint amennyi létrejön, és a férfiak 24 százaléka is így vélekedik.
A férfiaknál minél idősebb a válaszadó, annál nagyobb valószínűséggel szeretne többet szeretkezni. A nőknél azonban nincs ilyen összefüggés: a legfiatalabbak és a legidősebbek egyaránt az átlagosnál nagyobb valószínűséggel elégedetlenek szeretkezéseik gyakoriságával. Emellett a nők életkortól függetlenül hajlamosabbak a férfiaknál azt gondolni, hogy a partnerük többre vágyik.

A szexuális zavarok

Az önkitöltős kérdőívek egy szexuális zavarokkal kapcsolatos kérdésblokkot is tartalmaztak. E kérdésekre a szexuálisan aktív nők 91 százaléka, a szexuálisan aktív férfiaknak pedig 89 százaléka válaszolt. A válaszadó nők 48 százaléka jelezte, hogy a kérdőíven felsorolt egyik zavar sem áll fenn nála, 17 százalékuk egy zavart jelölt meg, 9 százalékuk kettőt, 7 százalékuk hármat, tizedük pedig négyet vagy többet. A férfi válaszadók 47 százaléka jelezte legalább egy szexuális zavar legalább egy éve történő fennállását, egyet 17%-uk, kettőt 11%-uk, hármat 7%-uk, négyet vagy többet szintén 7%-uk. Az adatok elemzésénél fontos szempont, hogy minden esetben a tartósan, legalább egy éve fennálló, azaz súlyos zavarokra kérdeztek rá. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a válaszadók problémáik ellenére szexuálisan aktívnak tartják magukat, azaz nem a legidősebbek és szexuális élettel felhagyók válaszairól van szó.

Merevedési zavarok

A merevedési zavar az előző felsorolásban is a férfiak egyik legátalánosabb problémáját jelenti. Ha azonban további, részletesebb kérdéseket teszünk fel, kiderül, hogy a leggyakoribb szexuális zavarról van szó. A nemzetközi kutatás módszertana szerint a megkérdezett személynek a merevedési zavar négy fokozata közül kell a rá legjellemzőbbet kiválasztani. Súlyos merevedési zavarról akkor beszélünk, ha soha sem jön létre a szexuális tevékenységéhez szükséges mértékű merevedés vagy azt a férfi sohasem tudja megtartani. Mérsékelt a zavar, ha néha létrejön merevedés, és enyhe, ha általában létrejön, de több olyan alkalom van, amikor nem. Nincs merevedési zavar, ha az erekció mindig létrejön, és a férfi mindig meg tudja tartani a szükséges mértékű merevedést.
A kérdésekre a valamilyen gyakorisággal nemi életet élő férfiak 100 százaléka válaszolt. Közülük 28 százalék számolt be valamilyen mértékű merevedési zavarról . A merevedési zavar előfordulása azonban – különösen a súlyosabb esetekben – gyakran jár együtt a nemi élet felfüggesztésével. Éppen ezért a 40–70 éves korosztály esetében azok válaszait is figyelembe kell venni, akik saját bevallásuk szerint nem élnek nemi életet .
A merevedési zavar előfordulási valószínűsége egyenes arányban növekszik az életkorral. A probléma a 40–49 évesek harmadát, az 50–59 évesek felét, míg a 60 év felettiek 78 százalékát érinti. Ebben nagy valószínűséggel szerepet játszhatnak például a krónikus betegségek, az ezzel járó gyógyszerszedés, a hímvessző vérellátását károsító életmódbeli faktorok – lásd dohányzás, elhízás, fel nem fedezett vagy nem kontrollált cukorbetegség –, vagy éppen a kedvezőtlen pszichés állapot.

A különböző fokú merevedési zavarok előfordulása életkor szerint

Az erekciós zavar természetesen visszahat a férfiak szexuális teljesítményére. A valamilyen gyakorisággal nemi életet élő érintettek átlagosan 2,6-szor szeretkeztek az elmúlt 10 napban, míg azok, akik nem jeleztek erekciós zavart átlagosan 4,2-szer. Még figyelemreméltóbb az elmúlt 10 napra eső szeretkezések átlagainak alakulása, ha az életkort is figyelembe vesszük. Ekkor azt látjuk, hogy az érintettek körében kb. 15 évvel korábban kezd el radikálisan csökkeni a szeretkezések száma, mint azok körében, akiknek nincs erekciós zavara. A problémamentes férfiak 50-es éveik végén majdnem olyan gyakran szeretkeznek, mint a legfiatalabbak, s csak 60 év felett hagynak fel az igazán aktív szexuális élettel. A merevedési zavarral küzdők fiatal koruktól kezdve kevesebbet szeretkeznek, de már 50 évesen felhagynak az aktív szexszel.

Hányszor szeretkezett Ön az elmúlt 10 napban?


Annak ellenére, hogy sok válaszadó jelzett merevedési zavart, meglehetősen alacsony azok aránya, akik kértek már valamilyen külső segítséget, akár csak partnerüktől. Ugyanakkor elvileg a férfiak többsége nyitott a külső segítségek igénybevételét illetően. A legnyitottabbnak azok mutatkoztak, akik enyhe merevedési zavart jeleztek. A legkevésbé nyitottnak viszont azok, akik súlyosat. Az igazán súlyos zavarral küzdőknél alig van különbség az elvi nyitottság és a gyakorlat között. Ez megint csak azt jelzi, hogy a súlyos merevedési zavarral küszködők hajlamosak feladni.

Hova fordulna segítségért, tanácsért, ha merevedési zavart tapasztalna?

A férfiak negyede használna gyógyszert merevedési zavarai kezelésére, s további 33 százalékuk is megfontolná a gyógyszeres kezelést. A merevedési zavar gyógyszeres kezelésére is az enyhe merevedési zavart jelzők mutatkoztak a legnyitottabbnak, és a súlyosabb zavart jelzők a legkevésbé nyitottnak. A válaszadók életkora és iskolai végzettsége is döntően befolyásolja a gyógyszeres megoldásra való nyitottságot. A legnyitottabbnak a középkorúak és a diplomások mutatkoztak. Ez idáig azonban mindössze a válaszadó férfiak 1 százaléka szedett gyógyszert merevedési zavar kezelésére.

Használna-e Ön gyógyszert merevedési zavara kezelésére?

Megdöbbentő adat, hogy a magyar férfiak 83 százaléka csak ritkán vagy egyáltalán nem beszél szexuális kudarcairól partnerével. Tanulságos, hogy azok a férfiak, akiknek nincsenek merevedési problémáik, inkább nyitottabbak a szexuális kudarcok megbeszélésére azoknál, akiknek erekciós zavaruk van. A súlyos merevedési zavarban szenvedők fele csak ritkán, egyharmada pedig soha nem beszél problémáiról partnerével. Az esetleges kudarcokról való beszélgetésben a nők jóval nyitottabbak a férfiaknál.

2002.02.14.

Az oldalon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakemberek véleményét, tanácsát, ezért kérjük ne kísérletezzen öngyógyítással, forduljon orvoshoz!
A gyógyszerekkel és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban a kockázatok és a mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Copyright2001-2002 Vitalitas.hu Kft.