Vissza a főoldalra
2020. feb. 26. szerda Edina
 


    1980 elött
    1981 ... 1990
    1991 ... 2000
    2001 ...
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Joginfo >> Jogszabályok
Kibocsátás ideje

A JOGINFO egészségügyi jogtára az egészségügyi intézmények működésére, az egészségügyi ellátásra és az egészségbiztosításra vonatkozó valamennyi hatályos jogszabály szövegét, az egészségügyet érintő egyéb jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit, továbbá az egészségügyre vonatkozó nemzetközi egyezmények szövegét tartalmazza.

A jobb áttekinthetőség és az adatbázisban való eligazodás segítésére minden jogszabály három alapvető szempont szerint is megtalálható a jogtárban.

1. A jogforrási szint szerinti csoportosítás az azonos jogalkotó szerv által kiadott jogszabályokat sorolja egy csoportba, így kiválogathatók a törvények és törvényerejű rendeletek, a Kormányrendeletek, illetve régi elnevezésük szerinti Minisztertanácsi rendeletek, a miniszteri rendeletek, valamint az egyéb kategóriában az Országgyűlés, a Kormány, az Alkotmánybíróság egyes határozatai és egyes miniszteri utasítások.

2. A kibocsátás ideje szerinti csoportosítás összefoglalja az 1980 előtt, az 1980 és 1990 között, az 1990 és 2000 között, valamint a 2001 után kiadott valamennyi egészségügyre vonatkozó hatályos jogszabályt.

3. A tárgy szerinti csoportosításban az egyes főbb témaköröket átfogó jogszabályok találhatók meg, így az egészségügyi ellátásra, az egészségbiztosításra, az egészségügyi intézmények működésére, a nemzetközi ügyekre, stb. vonatkozó rendelkezések.

A jogtár a jogszabályokat az időközi módosításaikkal egységes szerkezetben tartalmazza, azaz az egyes címek alatt nem a kiadáskori, hanem a jelenleg hatályos szöveg található. Tekintettel arra, hogy az egész adatbázis egyidejűleg nem frissíthető, a jogszabályok végén konkrétan fel van tüntetve az adott jogszabály hatályosságának dátuma. A jogszabályok hatályosítása folyamatosan, évente négy alkalommal az egész joganyagot átfogva történik. Az új jogszabályok legkésőbb a kihirdetésüket követő hónap végéig kerülnek be a jogtárba.

Figyelem!! A portál fejlesztése még folyamatban van, így a hatályos joganyag jelenleg nem tartalmazza azokat a jogszabályokat, amelyek mellékletei több besorolási szempont szerinti táblázat közzétételét igényelnék, illetve egyes jogszabályok mellékletei a jelenlegi formájukban nehezen áttekinthetők. E félév folyamán a rendszer véglegeződik és június 30-ig valamennyi melléklettel rendelkező jogszabály pótlólag bekerül a jogtárba, addig szíves türelmüket kérjük.