Orvosi szógyűjtemény
PSZICHOLÓGIAI SZAKKIFEJEZÉSEK*D*
 
A,Á B C,CS D E,É F G,GY H I,Í J K L,LY M N,NY O,Ó Ö,Ő P Q R S,SZ T,TY U,Ú Ü,Ű V,W X Y Z,ZS
debilitás   elmegyengeség (oligofrénia) legenyhébb foka
dependencia (dependentia) függőség  
deperszonalizáció   a saját személyiségre vonatkozó szubjektív tudat zavara, egyes testrészek idegennek érzése, a beteg önmagát idegenszerűen megváltozottnak érzi
depresszió (depressio)   Levertség és kimerülésszerű kezdeményezés- és késztetéshiány állpota, amely például kudarcok, veszteségek, fizikai és pszichés megterhelés, valamint a pillanatnyi tehetetlenség, elmagányosodás helyzetének belső regisztrálása után lép fel. A mentális zavarok egyik csoportja, amely a depresszív lehangoltság huzamos és visszatérő szakaszaiban nyilvánul meg. Ezek a tényleges vagy képzelt problémák, pillanatnyi cselekvésképtelenség során lépnek fel, de ezek nélkül is bekövetkezhetnek. Velejárójuk a pszichés és szomatikus zavarok sokasága, a depressziós szindróma.
depressziós szindróma   Levertség, szomorúság, tehetetlenség, szorongás, aggodalom, a lemondás és a melankólia érzései, alkalomadtán bizalmatlanság és ellenségesség, a saját személlyel és külső megjelenésével, teljesítőképességével szemben megnyilvánuló negatív-kritikus attitűd, a jövővel szembeni szorongás, hipochondria, a kognitív funkciók károsodása, pl. a gondolkodási műveletekkel való vesződség és az összpontosítás megnehezedése, továbbá a kiúttalanság és céltalanság képzete.
diszfória   Szorongás, depresszió és nyugtalanság által jellemzett levertségi állapot.
diszpozíció   1. Adottságok értelmében veleszületett neurális és/vagy pszichés apparátusok olyan jellegű elrendeződése, amely a rendszert alkalmassá teszi bizonyos átélési, cselekvési és viselkedésmódok, képességek és készségek kifejlesztésére.
2. Az egyénnek az a tulajdonsága vagy sajátossága, hogy bizonyos helyzetekre a rá személyesen jellemző módon reagál. Ebben az értelemben
disszociáció   Összetartozó gondolkodási, cselekvési és viselkedési folyamatok részleteikre esnek szét, miközben a részletek kicsúszanak az egyén kontrollja alól (pl. koordinálatlan mozdulatok, emlékezetzavarok, észlelési zavarok (hallucináció) Megkülönböztetendő a skizofréniától.
disszociatív zavar (hisztériás neurózis vagy disszociatív típus)   A zavarok olyan csoportja, amelynek jelenségei között a disszociáció dominál, vagyis az észlelés, az emlékezet és az identitás közötti tudatos összhang váratlanul és időlegesen megbomlik.
       
Az oldalon olvasható információk nem helyettesítik a szakember véleményét, tanácsát. Ezért az olvasottak alapján ne kísérletezzen az öngyógyítással! Ha egészségi állapotában kedvezőtlen változást észlel, forduljon orvoshoz! vitalitas.hu Nyilatkozat
Egészség Ismerettár főmenü