Orvosi szógyűjtemény
PSZICHOLÓGIAI SZAKKIFEJEZÉSEK*F*
 
A,Á B C,CS D E,É F G,GY H I,Í J K L,LY M N,NY O,Ó Ö,Ő P Q R S,SZ T,TY U,Ú Ü,Ű V,W X Y Z,ZS
felettes én (szuper ego)   A pszichoanalízis elmélete szerint a személyiségnek az a része, amely az Én és az Es mellett ("felett") működik, és a szocializáció folyamán a nevelés hatására kialakuló morális szabályozó erők forrása. A viselkedés azon normáiról van szó, amelyek az Énnek az Es-törekvésekkel folytatott harca során fejleődnek ki, és amelyek feltételei a személy felelősségtudatának. A felettes Én tudattalan kontrollműködése bűntudati és szorongásérzésekként jelentkeznek, amelyek akkor kelnek életre, ha a személy enged ősi késztetéseinek, ill. ha az Én mint értékelő és felügyelő hatóság "átenged" egy viszonylag primitív, a normákkal összeütközésben lévő impulzust.
fóbia (phobia)   Leküzdhetetlen szorongási állapotok, amelyek heves kerülési reakciókban nyilvánulnak meg és tartósan jelentkeznek egy bizonyos tárgy, tárgycsoport, helyzetek, ill. ezek elképzelése vagy nevének említése hatására. A szorongásos neurózisok körébe tartozik. Közelebbi megnevezésükre az adott tárgyi vagy helyzeti vonatkoztatás szolgál (pl. arachno- /pók/, klausztrofóbia /zárt tér/, agorafóbia /nagy, nyitott terek/). Reakciójuk eltúlzottságát az érintettek rendszerint belátják, a fóbia leküzdése akarat útján mégiscsak ritkán sikerül.
S. Freud
(1856-1939)
  Osztrák elmeorvos a pszichoanalízis kidolgozója. Személyiségfelfogása a személyiség három rétegét különíti el: ösztön-én, Én (Ego), felettes én, s a libidó-fejlődés szakaszainak jelentőségét hangsúlyozza a felnőtt személyiség és zavarai alakulásában. Kultúraelmélete a tudattalan vágyak szublimációjának jelentőségét emeli ki az alkotások keletkezésében, az emberi kultúrát az örömre törekvés és a társadalmi kontroll közötti harcként fogja fel.
frusztráció   A szervezet akadályoztatása egy bizonyos cél elérésében. Átvitt értelemben minden olyan akadály, amely valamely elképzelt célkitűzés elérésének útjában áll. Ez az akadályoztatás megjelenhet a közvetlen kudarc élményeként, vagy pedig (a pszichoanalitikus megközelítéshez hasonlóan) a tudatosság kiiktatódásával (tudattalanul), mint ahogyan a célkitűzés is lehet világosan körvonalazott, felismerhető, elképzelt és lehet tudattalan is.
A viselkedéskutatásban csak akkor beszélnek frusztrációról, ha az állatot vagy embert valamilyen konkrét művelet vagy korlát akadályozza egy jól meghatározott reakció kinyilvánításában. A frusztráció és az agresszivitás közötti összefüggés széles körben elfogadott.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
Az oldalon olvasható információk nem helyettesítik a szakember véleményét, tanácsát. Ezért az olvasottak alapján ne kísérletezzen az öngyógyítással! Ha egészségi állapotában kedvezőtlen változást észlel, forduljon orvoshoz! vitalitas.hu Nyilatkozat
Egészség Ismerettár főmenü