Orvosi szógyűjtemény
PSZICHOLÓGIAI SZAKKIFEJEZÉSEK*P*
 
A,Á B C,CS D E,É F G,GY H I,Í J K L,LY M N,NY O,Ó Ö,Ő P Q R S,SZ T,TY U,Ú Ü,Ű V,W X Y Z,ZS
paranoia   A pszichiátria által a görög filozófiából átvett -- paranoia: általános szellemi, értelmi zavar-- kifejezés: az ún. szisztematikus delúzió (téveszme) jegyeit viselő zavarok. A demencia (elbutulás, a szellemi képességek leromlása, elvesztése) jegyei nélkül fellépő téveszmék meggyőzően ható, logikailag megalapozható, önmagában zárt rendszere, amely mellett az észlelés és a gondolkodás széles tartományai érintetlenek maradnak.
paraszimpatikus (parasympathicus)   a vegetatív idegrendszer egy része
paraszimpatikus vegetatív idegrendszer   A vegetatív vagy autonóm idegrendszernek különösen a feszültségi állapotokban szerepet játszó része.
paresztézia (paraesthesia) álérzékelés az érzékszervek érzékelési zavara
pánikreakció   Heves szorongási állapot, a szomatikus izgalom nyilvánvaló jegyeivel, amelynek jelentkezésével egyidejűleg a tervszerű cselekvés megbénul.
pánikbetegség   A pánikbetegség olyan szorngásos zavarnak tekinthető, amely heves szorngás és rossz közérzet ismételten jelentkező, több percig elhúzódó epizódjaiban nyilvánul meg. Leggyakoribb kísérőtünetei: légszomj, és fuldoklásérzés (diszpnoé), kábultság, bizonytalanság vagy tehetetlenség érzete, a szívverés felgyorsulása (tachicardia) remegés, izzadás, émelygés, elszemélytelenedés (identitásvesztés), vagy derealizáció (realitásvesztés), süketség, a végtagok bizsergése (paresztéziák), hideg- vagy meleghullámok, fájdalom, ill. fojtogató érzések a mellkasban, halálfélelem, az értelem vagy az önkontroll elvesztésétől való félelem.
A pánikrohamok - kezdetben - váratlanul jelentkeznek (vagyis az egyszerű fóbiáktól eltérően tárgyakra vonatkoztatás nélkül, a szociális fóbiáktól eltérően pedig olyan társadalmi helyzetekre vonatkoztatás nélkül, amelyek felsüléssel fenyegetnek) a továbbiakban aztán az agorafóbia tüneteivel társulnak, ami a kiúttalannak tűnő helyzetek kerülését jelenti, amelyekben nem számíthatunk senkinek a segítségére, a menekülés pedig szégyenteljes volna. A pánikbetegség gyakran az elválástól való gyermekkori szorongássokból vagy a társas kapcsolatok megszakadásából, ill. elvesztésükből származik. A pánikbetegségek többnyire a harmadik éltévtől következnek be, nagyon elterjedtek, a két nem között ugyanolyan gyakorisággal fordul elő, a nőknél azonban agorafóbiával társulva kétszer olyan gyakori.
projekció   Az érzetek újbóli kivetítése a térbe, amelyben az ingerek alapjául szolgáló tárgyak vagy események találhatók, miáltal e tárgyak vagy események objektívként, azaz saját testünkön vagy képzeletünkön kívüliként azonosíthatók és a szubjektív adottságoktól megkülönböztethetők.
A pszichoanalízisben az az eljárás, amelynek kapcsán valaki egy másik személynek tulajdonítja saját hibáit vagy kívánságait; ez a bűntudat vagy más hasonló érzések kifejeződéseként értékelhető és az elhárító mechanizmusok közé sorolandó.
A gyermekeknél előforduló, a saját állapotaik vagy érzéseik felnőtteknek vagy tárgyaknak való tulajdonítására irányuló tendenciát animisztikus projekcióként határozzák meg és ez a projekció modelljeként szolgál.
psziché(psyche) lélek Az idegrendszer magasabb rendű, differenciált tevékenységén alapuló működések szubjektív vetülete. Fil., teol. fogalom: az életelv teljessége vagy megszemélyesítése, amely pszichés funkciók, ill. a cselekvés és a viselkedés vonatkoztatási rendszereként vagy alapjaként fogható fel.
pszichés   A szomatikustól (testi) megkülönböztető értelemben: az emberi tudat tartalmai vagy az emberi átélést, viselkedést megalapozó, ill. az észlelést, a gondolkodást, a visszaemlékezést, az érzékelést, a motivációt és a cselekvést többé-kevésbé tudatosan egymáshoz kapcsoló állapotok és folyamatok.
pszichiátria   A klinikai orvostudomány részterülete, amely a diagnózis és a nem műtéti, stacioner vagy ambuláns, valamint a pszichés zavarokban szenvedő páciensek pszichoterápiája mellett magában foglalja a megelőzés és a rehabilitáció eljárásait is.
pszichoanalízis, PA   A pszichoneurotikus zavarok feltáró értelmezése és átvitel útján történő kezelésének Freud által bevezetett, majd követői által továbbfejlesztett és módosított technikája. Freud abból a feltételezésből indult ki, hogy az ilyen zavarok és szomatikus kísérőjelenségeik a késztetési impulzusok és az elhárító mechanizmusok közötti interakciókon alapuló rejtett, tudattalan konfliktusok kifejeződései. A terapeuta feladata, hogy a páciens elbeszéléseinek, asszociációinak, elszólásainak és álmainak elemzése segítségével az élettörténet összefüggésében feltárja a konfliktusok keletkezésének történetét, tartalmát és jelentését, így akadályozva meg ezek kényszerű visszatérését.
pszichoszomatikus zavar   A szervi és testi funkciókat "beteggé tevő" pszichés megterhelések, például a tartós szembesülés megoldhatatlannak tűnő életkérdésekkel, konfliktusokkal. Ennek következtében e funkciók hosszan tartó károsodásai, amelyek akaratunkon és tudatonkon kívül a vegetatív idegrendszeri folyamatok elváltozásaival járnak.
pszichoterápia   A pszichés folyamatokon alapuló beavatkozási programok, amelyek a páciens és a terapeuta közötti megegyezés értelmében az átélést és a viselkedést sújtó zavaroknak kommunikáció útján történő tervszerű befolyásolására, a szenvedést okozó, az egészséget károsító és/vagy a környezethez fűződő kapcsolatoknak ártó viselkedési tünetek, és/vagy szemléletmódok leépítésére irányulnak.
pszichózis (pszichotikus betegség vagy zavar)   Súlyos érzelmi, gondolkodási, viselkedési és személyiségzavarok átfogó csoportja, amelyek a kívülálló számára megmagyarázhatatlan "abnormális" élmény- és viselkedésmódokkal, a tapasztalatok objektív tartalmának és a szubjektív élményeknek megkülönböztetésére való részleges vagy teljes képtelenséggel, a zavar belátásának hiányával, a kommunikációra való képesség és a társadalmi alkalmazkodás csökkenésével, valamint (végső esetekben) a személyiség teljes szétesésével járnak. A tünetek megnyilvánulhatnak rövid ideig is, de egy hosszabb ideig tartó folyamatban súlyosabb formát is ölthetnek. Eltérően a neurózisoktól, a pszichózisok felismerhető szervi, agyi elváltozások köbvetkezményeinek tekinthetők vagy feltételezett testi okokból eredeztethetőek.
       
Az oldalon olvasható információk nem helyettesítik a szakember véleményét, tanácsát. Ezért az olvasottak alapján ne kísérletezzen az öngyógyítással! Ha egészségi állapotában kedvezőtlen változást észlel, forduljon orvoshoz! vitalitas.hu Nyilatkozat
Egészség Ismerettár főmenü