A lélek egészségvédelme PSZICHOLÓGIA PSZICHOLÓGIAI SZAKKIFEJEZÉSEK  
  Tartalomjegyzék Orvosi szógyűjtemény Tárgymutató  

Dr. Hárdi István: A lélek egészségvédelme, A lelki egészségvédelem jelene és távlatai című könyve alapján, Springer Tudományos Kiadó Kft., 1992.

 

A jövő megkezdődött. Minden nap kezdődik, s a mi kezünkben van.
Heinrich Meng

 

Előszó

Hazánkban egyre több szó esik a mentálhigiénéről. A kérdés valódi arculatát, lényegét történelmi fejlődésben és több modern tudományág fényében igyekeztem megközelíteni.
Szintézisre törekedtem, melyet több mint négy évtizedes pszichiátriai és pszichoterápiás gyakorlatomra, másfelol a rendelkezésemre álló nemzetközi irodalom, gyakorlatban felhasználható anyagára alapoztam. A korszerűséget tartottam szem előtt, s nem a divatot. A múlt értékeiből megőrizni, ami a jelenben elfogadható, időszerű és főként időálló. Természetesen az idő és a hely korlátai határt szabtak lehetőségeimnek. Nyilvánvalóan "mindent" nem vehettem be, de merem remélni, e könyv bibliográfiai útmutatásának alapján és az egyre gazdagodó magyar szakirodalom segítségével az érdeklődők további részletekről tájékozódhatnak.
Munkámban nagy segítséget kaptam Dr. Vértes O. András-tól, akinek kitűnő tanácsait, javaslatait ezúton is hálásan köszönöm.
Kinek szól a lelki egészségvédelem?
Mindenkinek, aki emberrel foglalkozik. A mai rohanó, technikai, mennyiségi tényezőket előtérbe helyező, teljesítményorientált világban alapvetővé válik maga az ember, vagy ahogy az utóbbi évek újságjainak lapjain láttuk: egyre nagyobb hangsúlyt kapott az emberi tényező. A lelki egészségvédelem hangsúlyozza ennek társadalmi tényező: a közösségben a személyiség harmóniája, egészségi állapota szükséges a társadalmi fejlődéshez. A társadalmi haladást, a kedvezőbb életkörülményeket viszont a közösséget alkotó egyének nem képesek megfelelően felhasználni, azzal élni, ha nem egészségesek, ha pl. örömérzésük károsodott. Az alkohol, a különféle kábítószerek rabjaivá válhatnak emberek, akik nem tudnak élni a társadalom nyújtotta örömökkel, értékekkel, kulturális - művészeti - tudományadat lehetőségekkel. Ezekben igaz örömüket nem lelik, tehát káros utakat használnak fel örömszerzésük céljaira. A lelki egészségvédelemre nem csupán a szenvedélybetegségek (pl. az alkoholizmus) nagy száma, hanem az öngyilkosságok, továbbá a neurotikus kórképek, a pszichoszomatikus megbetegedések, valamint a fel nem ismert lelki szenvedések, konfliktusok segítséget sürgető tengere miatt van szükség.
A gyakorlati életben orvos, pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, szociológus, s a különféle hivatalokban tevékenykedő, emberi ügyeket intéző szociálpolitikusok, vezetők, személyzeti előadók stb. nem lehetnek meg lelki egészségvédelmi ismeretek nélkül. Természetesen ehhez megfelelő képzésre van szükség, melyben pszichiátereknek, pszichológusoknak, pszichoanalitikusoknak, gyógypedagógusoknak stb. jelentős a szerepük, tanítják, irányítják mindazokat, akiknek a pszichés problémák terén mindennapi feladatuk folytatásához megfelelő gyakorlati ismeretekre van szükségük.
Bizonyos fokú lelki egészségvédelmi ismeretre azonban mindenki rászorul. A testi higiéné mellett a lelkivilág védelmének közkinccsé kell válnia. Ennek az egészségnevelésben, sőt az iskolai oktatásban is helyet kellene adni, hogy mennél többet tehessünk a pszichés ártalmak megelőzésében.

    következő fejezet

Az oldalon olvasható információk nem helyettesítik a szakember véleményét, tanácsát. Ezért az olvasottak alapján ne kísérletezzen az öngyógyítással! Ha egészségi állapotában kedvezőtlen változást észlel, forduljon orvoshoz! vitalitas.hu Nyilatkozat
Egészség Ismerettár főmenü