Diéta & Fitnesz magazin

Megjelenik havonta.

Felelős kiadó
Révai Gábor igazgató
Magyar Könyvklub Rt.
1012 Budapest, Márvány u. 17.

Lapigazgató
Weith Katalin weithk@mkk.hu

Vezető szerkesztő
Lengyel Gabriella lengyelg@mkk.hu

Muvészeti vezető
Kallus Mónika kallusm@mkk.hu

Tervezőszerkesztő
Szarvas Melinda szarvasm@mkk.hu

Képszerkesztő
Bodó Gábor dieta@mkk.hu

Szerkesztő
Tuba Adrienne tubaa@mkk.hu

Munkatársak
Bazánth Ivola, Bognár Tamás, Dadányi István, Dénes Vanda, Friss Tamás, Glódi Balázs, Hazslinszky Ákos,
Hegedüs Rita, Janovits Gabriella, Novák Zsuzsanna, Rapai Levente, Sebestyén Eszter, Szép Krisztina


Szerkesztőségi asszisztens
Kmeth Ildikó kmethi@mkk.hu


Korrektor
Fazakas Éva

Média menedzser
Balogh Gyöngyvér baloghg@mkk.hu
Telefon: 224-2584

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel
1012 Budapest, Márvány u. 17.
Telefon: 224-2580
Fax: 224-2582
E-mail: dieta@mkk.hu

Szkennelés
Tipofill Graphic Design

Nyomás
Révai Nyomda

Árusításban terjeszti
Lapker Rt., valamint
alternatív terjesztők

Előfizethető
Magyar Könyvklub - Diéta & Fitnesz
1546 Budapest
illetve a Magyar Posta Rt. Üzleti és
Logisztikai Központ
(Bp. XIII., Lehel u 12.
levélcím: HELIR Bp. 1540
Tel.: 236-4534, 236-4535, 236-4536),
a budapesti ügyfélszolgálati irodában,
vidéken a nagyobb postahivatalokban

Előfizetési díj
egy évre 3360 Ft, fél évre 1770 Ft
A Magyar Könyvklub tagjainak
egy évre 3120 Ft, fél évre 1650 Ft
Külföldön terjeszti
Color Interpress Kft.
1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 14.
Tel.: 243-9232, fax: 243-9242

Terjesztés-gondozás
Sajtómenedzser BT.

A szerkesztőségi cikkek az újság alkotóinak véleményét tükrözik, a hirdetések a gyártók és forgalmazók közleményeit adják hírül.
Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A Diéta és Fitnesz Magazin márkanév, védjegy és logo kizárólagos jogtulajdonosa a Magyar Könyvklub Rt.
Tilos a magazin bármely részének, bármilyen formában és módon való másolása, feldolgozása a Kiadó előzetes engedélye nélkül!

tartalom