Hasznos tanácsok a munkaköri leírások készítéséhez

A munkaköri leírások készítésének szükségessége
A munkaszerződés (kinevezési okmány) kötelező tartalmi eleme a munkakör nevesítése, amely mintegy gyűjtő meghatározásként már magában foglalja a munka jellegét, az ellátandó foglalkozást, az azzal járó feladatot. Nem megfelelő az a gyakorlat, amikor az ellátandó munkakör megnevezése olyan általános kifejezés, amely nem utal a konkrét feladatra, mint például irodai alkalmazott, ügyviteli dolgozó, kisegítő stb.
A konkrétan meghatározott munkakörhöz (eladó, titkárnő, ápolónő, szakorvosi stb.) más és más feladatok és elvárások kapcsolódhatnak, hiszen a munkakör egy adott szervezet része, amelyben sajátos szervezeti stratégia, cél, szokások és kultúra jelenik meg.
A munkaköri leírás készítésének célja, hogy megfogalmazza az adott munkát végzők számára az elvárásokat, a követelmények tervezhetővé váljanak, meghatározható legyen a munkakör helye a szervezetben.
A munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek. Saját kezét köti meg az a munkáltató, ahol a munkaszerződés az ellátandó feladatokat tételesen felsorolja, hiszen a módosításhoz közös megegyezés szükséges, míg a munkaköri leírást a munkáltató a változó körülményeknek megfelelően módosíthatja.

Hogyan készítsük el a munkaköri leírásokat
Mindenek előtt el kell dönteni, a munkaköri leírás készítésének formáját, módját, formátumát. Tisztázni kell, hogy kik vesznek részt a munkaköri leírások elkészítésében (szükség esetén módosításában), kik segítik munkájukat. Biztosítanunk kell a munkaköri leíráshoz szükséges információkat.

 (77464 bytes)

A munkaköri leírás tartalma
A munkaköri leírásnak minimálisan az alábbi információkat szükséges tartalmaznia:
- A munkakör megnevezése. Megegyezik a munkaszerződésben, kinevezési okmányban lévő munkakörrel.
- Közvetlen felettese, közvetlen
beosztottja, helyettesítője, helyettesíteni köteles. Célszerű a személyek helyett a munkakörök meghatározása.
- A munkakör betöltésének követelményei. A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb speciális tanfolyam szükségességét írhatja elő.
- A munkakör ellátásához szükséges személyi tulajdonságok. Ilyen lehet például a szervező, tájékozódó, döntő, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő, tárgyaló készség.
- A munkakört betöltő személy feladata, felelőssége, hatásköre és kölcsönös kapcsolata. Ebben a fejezetben kell meghatározni, hogy az adott munkakörben a munkakört betöltő személynek milyen irányítói, milyen munkavégzési, milyen ellenőrzési és igazolói feladata, felelőssége, hatásköre és kölcsönös kapcsolata van. A jól kidolgozott munkaköri leírások a különböző szinteken egymásra épülnek, hiszen konkrét munkavégzési feladatot jelenti, a feladat elvégzését követően azonban megjelenik ellenőrzési tevékenységként felsőbb szinten.
- Egyéb sajátos információk. Ebben a részben lehetőség nyílik egyéb a szervezetre érvényes utasításokra, szabályzatokra stb. hivatkozni.
Konkrét, kidolgozott mintaformátumot a teljesség igénye nélkül nem célszerű közzétennünk, hiszen egy-egy önálló szervezetre nehezen adaptálható. Mintanyomtatványt azonban közzéteszünk azzal, hogy a lényeg a szervezet céljainak, struktúrájának megfelelő tartalom és annak egységes értelmezése.

Ronyecz Panka

tartalom