Vissza a tartalomjegyzékhez
 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
 
A Keszthelyi Városi Kórház pályázatot hirdet a Belgyógyászati osztályra szakorvos, illetve szakvizsga elõtt álló kollégák részére.

Bérezés: megegyezés szerint.
Lakás: megoldható.
Pályázat benyújtása: dr. Szenkovszky Adrienne mb. igazgató fõorvosnak, 8360 Keszthely, Ady E-u. 2.
Érdeklõdni: a 311-060/1100 telefonszámon lehet.


A Keszthelyi Városi Kórház 1 fõ orvost keres a Központi Anaesthesiologiai és Intenzív Betegellátó Osztályon megüresedett állására.

Szakorvosok, 2–3 éves gyakorlattal rendelkezõ orvosok, vagy orvos-házaspár elõnyben.

Bérezés: kiemelt, ügyeleti ellátás vállalkozási formában.

Részletes információval az osztályvezetõ fõorvost: dr. Szép Lászlót kérjük megkeresni (tel.: 83/311-060/2003).


A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet, Budapest (1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.) pályázatot hirdet az Angiológia Szakrendelésen megüresedett orvosi állásra, melyre belgyógyászati szakvizsgával, angiológia gyakorlattal vagy érdeklõdéssel rendelkezõ orvos jelentkezését várjuk.

Az állás azonnal betölthetõ.

Bérezés: a Kjt., illetve a Kollektív Szerzõdés szerint. MÁV utazási kedvezmény (a családtagok részére is) biztosított.

Jelentkezés: az Angiológia Szakrendelésen (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.) dr. Szentandrási Verbõsi Edit vezetõ fõorvosnál
(tel.: 475-2600/2480).


A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet, Budapest (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109–111.) pályázatot hirdet a Reumatológiai Osztályon és Szakrendelõben megüresedett orvosi állásokra.

Az állások 2000. szeptember 1-jével betölthetõk.

Bérezés: a Kjt., illetve a Kollektív Szerzõdés szerint. MÁV utazási kedvezmény (a családtagok részére is) biztosított.

Jelentkezés: Reumatológiai Osztályon (1145 Budapest, Jávor u. 9/b.), dr. Sárközi Anna-Mária osztályvezetõ fõorvosnál.


A MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet, Budapest (1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.) pályázatot hirdet a Központi Röntgen Osztályon megüresedett orvosi állásra, kiemelt bérrel. Fiatal szakképzett röntgenorvosok elõnyben.

Az állás 2000. szeptember 1-jétõl betölthetõ.

Bérezés: a Kjt., illetve a Kollektív Szerzõdés szerint. MÁV utazási kedvezmény (a családtagok részére is) biztosított.

Jelentkezés: Központi Röntgen Osztály (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109–111.), dr. Bor Katalin osztályvezetõ fõorvosnál (tel.: 475-2637).


Fõv. Önk. Szent István Kórház fõigazgatója pályázatot hirdet II. Neurológiai Osztályra (Bp., IX. ker., Nagyvárad tér 1.) szakorvos vagy többéves gyakorlattal rendelkezõ segédorvosi állás betöltésére.

Pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.


Az Országos Orvosszakértõi Intézet fõigazgatója felvételt hirdet elsõsorban reumatológus, sebész (traumatológus), belgyógyász vagy ideggyógyász szakvizsgával rendelkezõ orvos részére, orvosszakértõi munkakörbe, budapesti, miskolci és székesfehérvári telephelyre.

Feltétel: legalább tízéves szakmai gyakorlat.
Az állás azonnal betölthetõ.
Kinevezés és illetmény: a Ktv. szerint.
Jelentkezéseket írásban, a Humánpolitikai Fõosztálynak (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.) címezve lehet benyújtani.
Érdeklõdni lehet Ocskó Györgyné fõosztályvezetõnél a 313-0412-es telefonon.


A Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet (1041 Budapest, Nyár u. 103.) kórházi orvos igazgatója pályázatot hirdet az Intézet III. Belgyógyászati Osztályára, 1 fõ belgyógyász szakorvos részére.

Feltétel: belgyógyászati szakképesítés, de néhány éves szakmai gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés: dr. Boga Bálint osztályvezetõ fõorvosnál, telefon: 369-9897


A Szent Margit Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályára aneszteziológus szakorvost, vagy szakvizsga elõtt álló orvost keres.

Jelentkezés: Szent Margit Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Osztály, 1032 Budapests, Bécsi út 132.


Kisteleki Egészségügyi Közhasznú Társaság ügyvezetõ igazgatója (6760 Kistelek, Kossuth u. 19.) felvételt hirdet 1 fõ fül-orr-gégész szakorvosi és 1 fõ laboratóriumi szakorvosi állásra, azonnali belépéssel.

Feltétel: orvosi diploma, szakorvosi oklevél, szakmai önélerajz, erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet: dr. Vígh József ügyvezetõ igazgatónál (6760 Kistelek, Kossuth u. 19.). Tel.: 62-259-611


A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kara az Egészségtudományi Klinikai Tanszékre fõiskolai oktatói állást hirdet a hallgatók klinikai gyakorlatainak központi irányítására, szervezésére, fejlesztésére.

A jelentkezés feltételei: orvosi diploma, egy szakvizsga, felsõoktatásban szerzett tapasztalat, idegennyelv-ismerete.

Tudományos minõsítés, pedagógus-képzettség elõnyt jelent.

Szakmai napot biztosítunk, mellékállás vállalására lehetõséget adunk.

Érdeklõdés: 380-4719-es telefonon munkanapokon 9-15 óra között.


A Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza pályakezdõ belgyógyász-rezidensi állást hirdet a kórházban mûködõ Diabétesz Gondozási Nemzeti Központ (Szent Imre Kórház IV. Belosztály Diabétesz Részleg, valamint Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Diabétesz Részleg) munkahelyre.

Feltétel: Pályázati kérelem, melyhez csatolandó önéletrajz, a diploma másolata, MOK-tagsági igazolvány másolata, valamint 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat dr. Péteri Miklós fõigazgató fõorvoshoz, a kórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) kérjük benyújtani.

Érdeklõdni lehet dr. Kerényi Zsuzsa fõorvosnál, a 464-8718-as telefonszámon.


A Készenléti Rendõrség Parancsnoka pályázatot hirdet Egészségügyi Osztályon mentõtiszti beosztás betöltésére.

Pályázati feltétel: fõiskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, egészségi alkalmasság.
Pályázathoz csatolandó: diplomamásolat, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Állományviszonya: közalkalmazott
Illetmény: Kjt. szerint (besorolás: E, F, G, H, I)
A pályázatot a Készenléti Rendõrség Parancsnokához „Saját kezû felbontásra” címezve kérjük beadni (1581 Budapest, Pf. 30) a megjelenéstõl számított 30 napig lehet benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 30 nap
Érdeklõdni a Készenléti Rendõrség Hivatalvezetõjénél, dr. Lovas Kázmér r. alezredesnél, a 06(1)263-2332-es telefonszámon lehet.


Készenléti Rendõrség Parancsnoka pályázatot hirdet Egészségügyi Osztályon szakorvosi beosztás betöltésére.

Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemi végzettség általános orvosi diploma, háziorvosi szakorvosi képesítést vagy diploma vizsga, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, egészségi alkalmasság.

Pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, diploma és szakorvosi oklevél másolata, OONY-ba vétel és MOK-tagság igazolása.

Állományviszonya: hivatásos, elérhetõ rendfokozat: alezredes
Illetmény: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján (besorolása: I/V.)
A pályázatot a Készenléti Rendõrség Parancsnokának „Saját kezû felbontásra” címezve (1581 Budapest, Pf. 30) megjelenéstõl számított 30 napig lehet benyújtani.
Pályázat elbírálásának határideje: 30 nap
Érdeklõdni a Készenléti Rendõrség Hivatalvezetõjénél, dr. Lovas Kázmér r. alezredesnél, a 06(1)263-2332-es telefonszámon lehet.

Vissza az elejére