Contents
TARTALOMJEGYZÉK
142. évfolyam 1. szám (2001. január 7.)
 
 
 
BEVEZETÕ TANULMÁNY
Oxidatív stressz a tüdõben extracorporalis keringésben végzett szívmûtétek során
Alotti Nasri dr., Rõth Erzsébet dr., Gombocz Károly dr., Kecskés Gábor dr., Simon József dr., Wrana Gyõzõ dr. és Papp Lajos dr.
 
FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK
Pleuropulmonalis rosszindulatú daganatok és becsült foglalkozási azbesztexpozíció Magyarországon
Mándi András dr., Posgay Mária dr., Vadász Pál dr., Major Katalin dr., Rödelsperger Klaus dr., Tossavainen Antti dr., Ungváry György dr., Woitowitz Hans-Joachim dr., Galambos Éva dr., Németh László dr., Soltész Ibolya dr., Egerváry Márta dr. és Böszörményi Nagy György dr.
 
A DIAGNOSZTIKA KÉRDÉSEI
A hiszterográfia találati biztonsága a méh morfológiai elváltozásainak diagnosztikájában
Bacskó György dr., Pákozdy Zsuzsanna dr., Csorba Roland dr., Major Tamás dr. és Birinyi László dr.
 
AKTUÁLIS KÉRDÉSEK
Az egészségügyi szakellátás privatizációja
Bordás Mária dr.
 
KAZUISZTIKA
Szövõdménymentes mûtét aktivált, rekombináns VII. faktor alkalmazásával súlyos, IX. faktor inhibitoros B-haemophiliás gyermekben
Kardos Mária dr., Losonczy Hajna dr., Kövesi Tamás dr., Farkas András dr., Pölöskey Péter dr., Kajtár Pál dr. és Nagy Ágnes dr.
 
FOLYÓIRATREFERÁTUMOK
 
Diabetológia Diagnosztikai kérdések Egészségügyi szervezéstudomány Enzymopathiák Fejlõdési rendellenességek Gasztroenterológia Gerontológia és geriátria A gyakorlat kérdései Onkológia Pszichiátria Sebészet Sportorvostan Stroke Szervátültetés Szív- és keringési betegségek Szülészet és nõgyógyászat Terápiás kérdések Toxikológia Traumatológia Trópusi medicina Urológia
LEVELEK A SZERKESZTÕHÖZ
BESZÁMOLÓK
KÖNYVISMERTETÉSEK
MEGJELENT
 
HÍREK
 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
 
OH-QUIZ